Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Stadsbildens och platsernas förändring med nya medier

Publicerad 2010-12-07

Konferensen är ett första steg att skapa ett nytt spännande forskningsfält, mellan framstående internationella aktörer inom området och forskare vid Umeå universitet. Ett samarbete med Stanford University kommer att presenteras. Området kommer att få en given plats på Humlab-X och Konstnärligt campus vid Umeå universitet.

—Det är ett ämne och en konferens som samlar människor från ett brett spektra av yrkesgrupper. Astrofysiker, arkitekter, designforskare, spelkonstruktörer, kulturhistoriker, genusforskare och kreatörer inom digitala medier är några av alla de som deltar, berättar Patrik Svensson föreståndare för Humlab.

En aspekt är att nya marknader skapas utanför traditionella kanaler och att medierna och tekniken är med och förändrar våra offentliga platser som shoppinggallerior, caféer – hela stadsbilder – samtidigt som teknik och medier formas av platserna och de människor som vistas där.

—En fråga är vilka som kommer att producera innehåll för dessa platser och vilka affärsscenarior vi kan se på fem års sikt. Forskare funderar å sin sida över interaktiv arkitektur, digitala material, hur vi människor och vår kultur samspelar med medierika platser. Ett exempel är hur trädgårdarna i Versailles under bildandet av den franska nationalstaten kan ses som en ”media place”, förklarar Patrik Svensson.

Konferensen väver inte bara samman olika yrkeskategorier och forskningsfält utan även det lokala näringslivet och forskningen med framstående internationella aktörer. Programmet innehåller både forskningsinriktade och industriinriktade workshops.

Regionalt och nationellt näringsliv representeras bland andra av David Eriksson, North Kingdom, Derny Häggström, Oryx Simulations, Ingvar Näslund, Västerbottens Kuriren samt Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Bland internationella gäster återfinns framstående medieforskare som Chandra Mukerji och Lynn Spigel liksom arkitekten Robert Miles Kemp, art directorn Jesus de Francisco, Carter Emmart, som bl.a. producerat ”Journey to the Stars” för American Museum of Natural History och Molly Steenson, doktorand i arkitektur på Princeton. Från Stanford University kommer Zephyr Frank, professor i latinamerikansk historia och en av ledarna för deras Spatial History-projekt.

I programmet ingår också Umeåforskaren Anna Johansson, som talar om onlineplatser och självskärande, indiespelutvecklaren Nicklas ”Nifflas Nygren”, samt performanceartisterna Iris Piers och Anja Linna.

Konferensprogram:
http://culturetech.se/mediaplaces/schedule.php

 

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.