Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Starkare it-forskning med nya professor

Publicerad 2012-10-17

Ett hett tips för lördagsnöje så här i oktober är de installationsföreläsningar som de nya professorna Daniel Fällman och Mikael Wiberg kommer att ge. Båda är knutna till institutionen för Informatik och deras installationsföreläsningar, i samband med Umeå universitets årshögtid 2012, är öppna för allmänheten.

Installationsföreläsningarna ger en unik möjlighet att ta del av aktuell frontforskning inom design och informationsteknik. Tid och plats, se längre ner.

Daniel Fällman

Daniel Fällman forskar inom två delvis överlappande områden som kallas människa-datorinteraktion och interaktionsdesign. Han ämnar förstå och förutsäga varför vissa typer av digitala  interaktionsformer, som exempelvis datorspel, vanligtvis upplevs vara positiva och engagerande, medan andra känns stressande och tråkiga, ibland så till den grad att det inverkar negativt på användarens hälsa. Att finna sätt att praktiskt använda och därigenom testa denna förståelse är en viktig del i Daniel Fällmans forskning.

Som en del av forskningsprocessen är han därför med och skapar helt nya typer av interaktiva produkter, ofta i form av så kallade forskningsprototyper, tillsammans med företag, användare,
utvecklare och designers. Inom ramen för sin forskning försöker han komma underfund med och systematisera denna skapande och aktiva forskningsprocess, som kan bedrivas utifrån många mål och syften och som ofta väcker både inom- och utomvetenskapliga frågor om kunskapsproduktion, innovation av nya produkter och tjänster och deltagande aktörers roller.

Åren 2004–2007 arbetade Daniel Fällman som forskningsledare vid Designhögskolan i Umeå, och
2007 blev han docent i informatik. 2008 var han gästforskare i människa-datorinteraktion vid
Stanford University, USA, och året efter startade han genom forskningsinstitutet Swedish ICT
Research ett nytt forskningslabb i Umeå – Interactive Institute Umeå – som idag har tio anställda och ett nära samarbete med Umeå universitet. Under 2010 mottog Daniel Fällman utmärkelsen
Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning.

Mikael Wiberg

Livet har alltid kretsat kring flöden. Sedan urminnes tider har städer byggts i närheten av vattendrag, och strömmande vatten har varit en förutsättning för livet i staden. En viktig beståndsdel i det moderna samhället är fungerande digitala och digitaliserade flöden, något som Mikael Wiberg studerar genom empiriska studier, design och teoriutveckling.

Han har i sin forskning följt och bidragit till att utveckla digital teknik för mobila informations- och interaktionsflöden, och studerat utvecklingen av de flöden som utgör dagens informations- och
interaktionssamhälle. Inom områden som design och arkitektur har Mikael Wiberg bidragit
till att utveckla kunskap om hur digitala flöden kan integreras med vår fysiska omvärld. Under de senaste åren har han även bidragit med kunskap om hur dessa digitala flöden kan utformas
för stora organisationer och deras mål att arbeta med öppenhet och digital delaktighet.

Mikael Wiberg har därefter bland annat varit verksam som forskningsledare vid Designhögskolan
i Umeå åren 2008–2010. Under de senaste två åren har Mikael Wiberg varit innehavare av
lärostolsprofessuren i människa–datorinteraktion vid institutionen för informatik och media, Uppsala
universitet.

Tid och plats för installationsföreläsningar

Lördag 20 oktober, 11:10. Lokal: Humanisthuset, hörsal E, Umeå universitet
Skapande forskning om, inom och genom design och informationsteknik
Daniel Fällman, professor i informatik

Lördag 20 oktober, 11:40. Lokal: Humanisthuset, hörsal E, Umeå universitet
Vardagens digitalisering – flödets materialitet
Mikael Wiberg, professor i informatik

 

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.