Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Statlig upphandling topprankar Trimma från Umeå

Publicerad 2014-07-09

Umeåföretaget
Trimma
blev topprankat i
Ekonomistyrningsverkets upphandling
av beslutsstödsystem med sin produkt, INSIKT. Ramavtalet avropas av cirka 250 statliga myndigheter.

– Det är en enorm framgång att lyckas bli alla statliga myndigheters förstaval av beslutsstödsystem och det kommer att få flera stora, positiva konsekvenser för oss som företag, säger Andreas Forsberg, vd på Trimma.

250 myndigheter

Ramavtalet gäller från den 9 juli 2014 och löper över två år, med option på ytterligare 24 månaders förlängning. Förutom Trimma AB upphandlades även Hypergene AB och CGI Sverige AB som leverantörer. Det är totalt cirka 250 statliga myndigheter som kan avropa ifrån ramavtalet. Ekonomistyrningsverket bedömer att upp till 70 myndigheter kan vara intresserade av att avropa BI-system under avtalsperioden.

– Att bli rankad i topp är ytterligare ett erkännande för vårt långsiktiga arbete för att skapa landets ledande system för beslutsstöd, vi arbetar sedan tidigare med statliga kunder som Åklagarmyndigheten och Konsumentverket. Tack vare upphandlingen planerar vi att etablera kontor i Stockholm, nyrekrytera och göra ytterligare satsningar på produkten INSIKT, säger Andreas Forsberg, vd på Trimma AB.

Beslutstödsystem viktiga

Att beslutsstödsystem får allt högre betydelse hos statliga myndigheter visar inte minst det forskarseminarium om just beslutsstödsystem som Ekonomistyrningsverket (ESI) höll redan förra året.

Där berättade Jan Lindvall, docent vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, att utvecklingen gått ifrån att ha många lokala system som varit dåligt integrerade med varandra, till en teknisk infrastruktur med större och bättre system som kan kommunicera. Han menar att det nu är möjligt att analysera myndigheternas data i beslutsstöd (BI) för att bygga ny kunskap. Han berättade också att det går att se samband som tidigare redskap inte kunnat få fram.

Med INSIKT ges de statliga myndigheterna tillgång till ett BI-system (beslutsstödsystem) med rapport- och analysverktyg och budgetverktyg samt tjänster som underhåll, support, utbildning och konsulttjänster.

– Vi har funnit att INSIKT uppfyller de krav statliga myndigheter behöver ställa på system för beslutsstöd, säger Elisabeth Perntz på Ekonomistyrningsverket.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.