Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Stor skillnad i tillgång till bredband i Sverige

Publicerad 2014-07-02

Digitaliseringen ökar men de regionala skillnaderna är stora. Västerbotten är ett av länen som sticker ut med snabb uppkoppling. Det visar färska rapporten Sveriges nya geografi från Sweco och Arena för Tillväxt. Vid ett seminarium i Almedalen ledde rapporten till frågan: Vilka möjligheter och begränsningar ger detta för regional utveckling?

Varje år tar Arena för Tillväxt och Sweco Strategy fram rapporten Sveriges Nya Geografi, som illustrerar mönster och utvecklingstrender i landets kommuner i form av Sverigekartor med tillhörande analys. Rapporten syftar till att ge en bild av läget i olika delar av landet, och fungerar som underlag till fortsatt samtal om tillväxtfrågor ur ett lokalt och regionalt perspektiv.

Vid seminariet
Digitaliseringens framfart ur ett regionalt utvecklingsperspektiv
presenterades rapporten helt kortfattat och dess innehåll ledde till ett samtal om vilka utmaningar Sverige står inför i ett digitalt perspektiv.

Het utbildningsfråga

Utbildningsfrågan visade sig vara ett angeläget ämne. Emanuel Dohi, vd för Dohi Sweden, pekade på att det behövs fler kunniga som kan ta hand om, förädla och vidareutveckla all data som strömmar genom det internet som nu byggs ut.

– Vi har bara 100 datavetare som tar examen varje år vid Umeå universitet. Vi behöver få fram fler och redan nu måste vi ställa om utbildningarna, säger Emanuel Dohi.

– Utbildningsfrågan är jag mest orolig för, vi måste få fram fler personer som kan hantverket.

Frågan om utbildning är också något som bekymrar Jan Gulliksen, professor vid KTH och ordförande i regeringens Digitaliseringskommission.

– Det är just detta som Digitaliseringskommissionen har pekat på. I EU vet vi att 900 000 personer saknas inom it-området, och den kurvan går bara uppåt. Hur ser vi till att utbilda fler?, frågar Jan Gulliksen.

Handeln behöver bredband

Lena Larsson, vd för HUI Research, berättar om hur handeln söker sig mot e-lösningar och vikten av uppkoppling så att de kan hitta marknader.

– Finns inte bredbandsuppkoppling kommer företagen inte att kunna sälja någonting. Jag vill lyfta fram företagens lönsamhet, om inte det sker kommer det inte att finnas några jobb för dessa som ska utbildas, säger Lena Larsson

Åsa Zetterberg, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting, betonar vikten av att den offentliga sektorn också kan använda sig av digitala lösningar och ser ett problem om det inte finns tillräckligt snabb uppkoppling.

– Det offentliga utmanas av digitalisering och får in nya innovationer. Kommer fler kommuner att erbjuda e-hemtjänst? Kommer vi att få glesbygdsskolor som kopplar upp sig? Hur kan Skellefteå fortsätta ha ett kreativt näringsliv? Vi måste ta tag i dessa frågor, säger Åsa Zetterberg.

Rapporten som panelsamtalet grundas på heter
Sveriges nya geografi
och kan laddas ner från Swecos webb.

Kort om rapportens besked om digitalisering

Digitaliseringen ökar men de regionala skillnaderna är stora
57 procent av befolkningen har tillgång till snabbt bredband. Förutsättningarna ser dock mycket olika ut i landet – från 96 procent i Solna till 0,2 procent i Eda. Invånarna i glesbygdskommuner använder e-handel i störst utsträckning.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.