Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Stort forskningsprojekt om medier och platser

Publicerad 2010-12-30

Det utökade samarbetet mellan HUMlab vid Umeå universitet och Stanford University ingår i forskningsprogrammet Media Places som får 18 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Det här är ett strategiskt viktigt bidrag för Umeå universitet som ger kraftfullt stöd till vår pågående satsning på digital humaniora och HUMlab. Möjligheterna för områdets och Umeå universitets utveckling är stora, vilket den internationella konferensen om media places i HUMlab tidigare i december gav en inblick i. Jag ser också mycket positivt på den fördjupade samverkan med Stanford University som forskningsprogrammet innebär, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Hemmet, kaféet, kontoret, staden förändras av det digitala

Forskningsprogrammet Media Places utforskar hur våra platser – hemmet, kaféet, kontoret, staden – förändras genom digitala medier och uttryck, och hur det fysiska och digitala växer samman på olika sätt. Teknik och medier formas av platserna och de människor som vistas där, och tvärtom. Vidare studeras också hur humanistisk forskning kan utvecklas genom nya platskänsliga gestaltningsmetoder och uttryckssätt. Genomgående blandas traditionell forskning med görande och tekniknära utforskande.

Inom en av de forskningsinriktningar som ingår studeras nya skärmteknologier och speciellt miljöer med många skärmar ur ett historiskt och tekniskt perspektiv. En annan inriktning behandlar gränsen mellan det fysiska och det digitala genom fallstudier som sträcker sig från självskärande och digitala platser till biodiversitetsdatabaser som naturskrivande.

En tredje inriktning fokuserar på humanistisk kunskapsproduktion. Här ingår såväl studier som skapande av interaktiva mediaplatser för historia tillsammans med forskare inom digital historia på Umeå universitet och Stanforduniversitetet.

Höga målsättningar

Forskningsprogrammet Media Places leds av docent Patrik Svensson i nära samverkan med professor Zephyr Frank på Stanford University. Bland övriga Umeåforskare finns bland annat Daniel Lindmark, historia, Simon Lindgren, sociologi, och Anna Johansson, etnologi.

– Vi är förstås otroligt glada över detta bidrag från Wallenbergsstiftelserna som gör det möjligt att satsa på ett viktigt forskningsområde tillsammans med våra kollegor på Stanford University. Vi har höga målsättningar och räknar med att kunna expandera forskningsprogrammet ytterligare under de närmaste åren säger Patrik Svensson.

Forskningsprogrammet ingår i en större satsning som Wallenbergsstiftelserna gör inom ramen för Wallenberg Network Initative, som knyter samman Wallenberg Hall, Stanford, Humanistlaboratoriet, Lunds universitet, och Humlab, Umeå universitet. I nyligen fattade beslut ingår också en 1 miljon kronor till utrustning för Humlab och 1 miljon kronor till kompetensutbyte mellan de tre forskningsmiljöerna.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.