Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Stort intresse för domändriven design

Publicerad 2013-04-05

Intresset inför Vaughn Vernons besök i Sverige den 8 – 12 april är mycket stort. I Stockholm leder han en fullsatt tre dagars-kurs hos Citerus i
praktiskt arbete med domändriven design
följt av ett kvällsseminarium med DDD Sverige på temat
DDD and Architecture.

Därefter följer Vaughn Vernon upp med en halv dags föreläsning i Umeå om domändriven design, ett arrangemang som redan lockat över 90 föranmälda utvecklare, it-arkitekter och programmerare, och mycket tydligt visar på Umeås allt större betydelse som it-stad.

Vaughn Vernons nyutkomna bok
Implementing Domain-Driven Design
har tagits emot med mycket positiva recensioner världen över. Att intresset är stort också i Sverige märks tydligt både på förväntningarna inför Vernons besök och på att boken på kort tid blivit mycket uppskattad.

Domändriven design har som arbetssätt och verktyg varit aktuellt under mer än ett årtionde, och fick en riktig start 2003 med Eric Evans teoretiska standardverk
Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software.

Stort intresse

Att intresset för domändriven design varit stort sedan dess märktes inte minst i Umeå i slutet av 2011 när Jimmy Nilsson, utsedd till en av Sveriges främsta utvecklare, drog fullsatt lokal med över 100 utvecklare till en föreläsning om
"den kärleksfulla koden" och domändriven design

Vaughn Vernons aktuella bok Implementing Domain-Driven Design ses som viktig fortsättning på Eric Evans portalbok. Efter närmare tio år med praktiskt arbete med domändriven design har Vaughn Vernon i sin bok samlat en mängd direkt praktiska och konkreta exempel på hur arbetssättet kan användas i vardagen av utvecklare. Uppenbart har det varit efterlängtat om man studerar det forum som finns på Amazons webb där läsare kommenterar boken. Intressant att notera är också att andelen svenskar som skriver där är förhållandevis stort.

Kommentarer av svenska röster

Två av de som uttalar sig på Amazons forum är Jan Stenberg och Patrik Fredriksson, båda mycket insatta i arbetet med domändriven design. Här nedan är ett par exempel på deras kommentarer.

Jan Stenberg, Knowit, har under flera år följt utvecklingen inom domändriven design, såväl i sitt arbete med it-arkitektur inom Knowit och vid Umeå universitet, samt som deltagare på flera internationella konferenser, bland annat London DDD Exchange. Jan Stenberg har också deltagit under den tidiga utvecklingen av Vernons bok Implementing Domain-Driven Design genom att läsa och kommentera några av de första utkasten till boken.

I forumet på Amazons webb
skriver Jan Stenberg:

”Jag har läst boken som en arbetskopia från förlaget ett par gånger och även läst den slutliga versionen. Jag menar att detta är den bästa bok om att tillämpa DDD sedan Eric Evans ursprungliga bok. Jag tror att dessa två böcker tillsammans kommer att vara referenslitteratur i många år framöver när man utformar och bygger system.

Med Erics idéer får du de strategiska mönstren och sedan kan du följa upp med de taktiska mönstren i Vaughns bok. Vaughn skriver om alla aspekter av att använda DDD vid genomförandet av ett system där totalt 14 kapitel vart och ett ägnas åt en del av DDD.
Detta är en bok som starkt kan rekommenderas och vara obligatorisk för alla professionella utvecklare med grundläggande kunskaper i DDD som verkligen vill förbättra sina färdigheter i systemutveckling."

Driven DDD-utvecklare

Patrik Fredriksson är grundare av
Citerus som arrangerar tre dagars-kursen med Vaughn Vernon
den 9-11 april 2013. Han är dessutom drivande inom DDD Sverige samt certifierad utbildare inom domändriven design. Patrik Fredriksson har flera gånger gästat Umeå för att leda kurser i domändriven design, senast i början av 2013 i ett arrangemang av Lexicon.

Patrik Fredriksson om Implementing Domain-Driven Design av Vaughn Vernon:
"En viktig del av de DDD-klasser jag undervisar i tar upp hur man lägger samman alla idéer och enskilda delar för att få en fullskalig fungerande implementation. Med Implementing Domain-Driven Design har DDD-communityn fått en omfattande referens som tar upp detta i detalj. Denna bok behandlar alla aspekter av hur man bygger ett system med DDD, från att få de små detaljerna rätt till att hålla reda på helheten. Boken är en bra referens och en utmärkt följeslagare till Eric Evans nyskapande DDD-bok."

En god mix

Förutom Jan Stenberg och Patrik Fredriksson har även Umeåborna Sven Hedqvist, som arbetar vid Umeå universitet, och Bo Sehlberg, Knowit, gett sig i kast med Vaughn Vernons bok. I mejl till InfoTech Umeå berättar de om några av sina intryck från boken.

Sven Hedqvist, Umeå universitet, menar:
”Det jag hittills sett är bra. Det är en god mix mellan att ta upp begreppen ur Evans bok, diskutera kring dem med implementationsperspektiv, exemplifiera i kodexempel samt utgå från påhittat projekt som implementerar DDD.”

Bo Sehlberg, Knowit:
”Tycker det är ett mycket bra pedagogiskt komplement till Eric Evans bok även för en som är "PPT-programmerare" : ) .”

Att hela Sveriges DDD-community ser fram mot Vaughn Vernons besök är uppenbart.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.