Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Stort intresse för nya läsplattor

Publicerad 2011-05-05

Med länkar, video och interaktiva element kommer boken att få nya dimensioner. Läroboken blir interaktiv och många tror att dagens läsplattor bara är första steget i utvecklingen mot ännu mera sofistikerade verktyg.

Kanske kommer detta också att medföra att apputvecklare och IT-företag finner nya marknader, även om de än så länge bara är i sin uppstart. 

Under studiedagen om den nya tekniken fylldes lokalen på Umeå stadsbibliotek med närmare 100 intresserade lärare och bibliotekarier från hela Västerbotten men även andra platser. I vanliga fall brukar det främst vara män som vill veta mer om tekniska apparater, men här var majoriteten kvinnor. Mycket beroende på att det är övervägande kvinnor i branschen men kanske också för att de nya läsplattorna inte i lika hög grad uppfattas som "tekniska".

Trängseln blev i vart fall mycket stor vid borden där olika läsplattor, surfplattor och pekdatorer lagts upp för nyfikna att få klämma på. Men även föreläsningarna som fyllde dagen fångade deltagarna.

Skola köper läsplattor till alla elever

I Umeå har NTI-Gymnasiet köpt in läsplattor till alla sina lärare för att de under våren ska få undersöka hur den nya tekniken kan användas tillsammans med eleverna. Kajsa Rehnman och Jon Fällström berättade om skolans tanke att alla elever på NTI-Gymnasiet till hösten ska få var sin läsplatta. Redan har eleverna på skolan var sin egen bärbar dator och de läsplattor som nu kommer att delas blir med andra ord ett komplement till datorerna. Därmed blir man en av de första skolorna i Sverige att genomföra en sådan satsning och bland landets NTI-Gymnasieskolor har man redan utsetss som en pilotskola för detta test.

Kajsa Rehnman
Kajsa Rehnman var nöjd över att få berätta att NTI-Gymnasiet i Umeå satsar på läsplattor till alla elever.

‐ Lärarna är så engagerade. Kemiläraren prövade till exempel att visa för eleverna hur man kan vrida på molekyler för att visa hur de är uppbyggda, berättade Kajsa Rehnman.

‐ Det här tror jag på, slog hon sedan fast och log med hela ansiktet.

Den tryckta boken inte den enda källan

Jon Fällman från NTI-Gymnasiet menade att den tryckta boken inte längre kan ses som den enda självklara kunskapsförmedlaren.

‐ Läsplattor kan vara en möjlighet för oss att snabbt få in nytt läromedel, hävdade han, men betonade också att skolan i grunden måste ha en pedagogisk vision, det räcker inte med att bara köpa in läsplattor.

Funktionsnedsättningar och talböcker

Under dagen talade också Åke Runnman, rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten, om läsplattans möjligheter för elever med funktionsnedsättning. Torbjörn Dahlander från Talboks- och punktskriftsbiblioteket berättade om nya sätt att sprida talböcker, exempelvis genom mobilen. Från Elib deltog Björn Waller som tog upp en diskussion om hur förlagen förhåller sig till de nya e-böckerna och hur förlagens och bibliotekens perspektiv kan skilja sig åt inför den nya tekniken.

Här uppstod en av de hetare diskussionerna inför konstaterandet att biblioteken måste betala 20 kronor till förlagen för varje digitalt boklån, men enbart omkring 50 öre för lån av en fysisk bok. När de digitala boklånen ökar i antal kommer detta att kunna innebära en tung post i bibliotekens budgetar.

Krsitofer Gren och Hanna Westöö-Olsson
Kristofer Gren och Hanna Westöö-Olsson från Stockholms stadsbibliotek berättade om de läsecirklar och den utlåning de ordnat med läsplattor.

Från Stockholms stadsbibliotek deltog Hanna Westöö-Olsson och Kristofer Gren och visade hur man arbetar med utlåning av läsplattor och arrangerar läsplattecirklar.

Undertecknad till denna artikel fick också möjlighet att presentera hur läsplattor och pekdatorer används i förskolor och skolor som ett pedagogiskt verktyg.

Studiedagen anordnades av Umeå kommun, Dragonskolan, Mediacenter i Västerbottens län, och ILS (Informations- och lånecentraler i samverkan).

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.