Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

TV-spel lockar barn med CP-skada till träning

Publicerad 2011-05-17

Cerebral pares (CP) beror på en tidig hjärnskada och leder till nedsatt förmåga att kontrollera och styra kroppsrörelser, särskilt vid krav på precision. Barn med CP behöver regelbunden träning för att underhålla sin rörelsekontroll. Träningen genomförs ofta hemma genom dagliga program eller mer periodvis som intensivträning. Eftersom barnen tränar så mycket är det lätt att de tappar motivationen, vilket kan ge konflikter med föräldrarna som känner ansvar för att träningen blir av.

Rörelsestyrda spel som rehabilitering

TV-spel som styrs direkt med kroppsrörelser istället för joystick och liknande kontrolldon skulle kunna bli ett nytt inslag i rehabiliteringen av dessa barn. I
avhandlingen Rörelsestyrda spel i träning av barn med motoriska nedsättningar, som Marlene Sandlund den 19 maj lägger fram vid Umeå universitet, studeras sådana spels effekt på motivationen för träning, fysisk aktivitet och rörelsekontroll hos en grupp barn med cerebral pares som provat TV-spelen hemma i fyra veckor. Intervjuer har även genomförts med deras föräldrar.

Studien visade att både barnen, i åldern 6-16 år, och deras föräldrar var positiva och att spelen bidrog till en roligare träningssituation. Barnen spelade regelbundet och tog själva initiativ till de flesta speltillfällen. Det tolkades som att motivationen för spelträningen var hög, men intresset avtog under de fyra veckorna. Spel med tävlingsmoment och som gick ut på att spela tillsammans var mest populära och barnen spelade under längre tid tillsammans med syskon, kompisar eller föräldrar.

Spelen blev gemensam aktivitet

Föräldrarna upplevde att träningen blev en rolig aktivitet tillsammans med barnet och att deras egen roll som motivatör och tränare minskade. De spel som användes i studien ansågs däremot inte vara tillräckligt avancerade för att ge individuellt anpassad träning av specifika rörelser.

Kroppsstyrda TV-spel i rehabiliteringen bidrog också till att barnen blev mer fysiskt aktiva under dessa veckor. Frågan är om denna form av träning också förbättrar barnens rörelsekontroll. Föräldrarna trodde att spelen var bra för bland annat rörelseomfång, armkoordination och balans, men varken föräldrar eller barn såg några tydliga framsteg som kunde kopplas till spelträningen. Tester av rörelsekontroll visade att barnen till viss del hade förbättrat sin förmåga att koordinera rörelser, men det behövs mer forskning med fler deltagare för att säkert kunna uttala sig om detta.

Marlene Sandlund, som är utbildad sjukgymnast och systemvetare, är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för sjukgymnastik, Umeå universitet. Torsdagen den 19 maj försvarar hon sin avhandling med titeln
Motion interactive games for children with motor disorders. Motivation, physical activity and motor control
(Rörelsestyrda spel i träning av barn med motoriska nedsättningar. Motivation, fysisk aktivitet och motorisk kontroll).

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.