Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Twitter-prat förändrar konferenser

Publicerad 2010-05-06

Många arrangörer försöker nu lägga om sina konferensrutiner för att ta vara på internets möjligheter till direktkommunikation. Somliga låter Twitter-flöden synas på en skärm invid föreläsaren vilket innebär att åhörarna samtidigt som de lyssnar till föreläsaren kan scanna av vilka tankar som föreläsning väcker hos övriga i publiken.

Andra låter en moderator följa Twitter-inlägg och chattar och kanske välja ut några kommentarer som kan bli extra frågor till föreläsaren. InfoTech Umeå följde en föreläsning från HUMlab vid Umeå universitet för att se hur en föreläsning om virtuella världar återspeglades på internet. Att internet idag ger helt nya förutsättningarna för föreläsningar blev mycket tydligt. När Bryan Carter, University of Central Missouri, gästade Umeå universitet för att tala om virtuella världar blev Twitter en arena för de som inte fanns på plats.

Liten Twitter-skola

För den som inte är så van med hur Twitter kan fungera under en konferens eller föreläsning ger InfoTech Umeå här en liten snabb inblick.

Många som inte var på plats följde Bryan Carters föreläsning via den webbtv-sändning som HUMlab satt upp. Bryan berättade också att flera av hans studenter i USA nu kunde följde föreläsningen direkt och även runt om i Sverige hade många satt sig vid sina datorer för att följa hans presentation.

Bland åhörarna som befann sig i HUMlabs lokaler var det flera som twitttrade om vad Bryan Carter talade om. Via Twitter kunde de i realtid på sås ätt samtala direkt med de som inte var på plats i lokalen.

Twitter spränger väggarna

Två av de som twittrade var Nils Bryntesson, @brynte på Twitter, och Stefan Gelfgren, som går under sitt eget namn @stefangelfgren. @brynte befann sig i Stockholm medan @stefangelfgren satt med i HUMlabs föreläsningslokal men samtidigt var de tillsammans via Twitter.

Följer man deras twittersamtal blir det tydligt hur det som sägs under en föreläsning idag kan brytas ut och föras vidare via internet ochknyta samman personer som år på olika platser.

Ett av de första twitterinläggen kommer från @stefangelfgren när Bryan Carter introducerar sin föreläsning.

@stefangelfgren skriver:
Vem är vi när vi är representerade i virtuella världar?

@brynte ser detta i sitt twitterfönster och ber @stefangelfgren förklara sig.
 
@brynte
varför skulle man vara nån annan än sig själv?

@stefangelfgren svarar
Kanske vill testa? Missnöje med RL? Funktionshindrad?

Brynte blir med ens mycket engagerad och börjar skriva tillbaka, men eftersom han har mer att säga än vad som ryms i ett twitterinläggs 140 tecken tvingas han skicka iväg två inlägg direkt efter varandra.

@brynte
äh. jag framhärdar i att "virtuella världar" är lika RL som det fysiska mötet, men med andra möjligheter och förutsättningar

@brynte
allt annat vore att frånta sig ansvaret för sina egna handlingar. (jag är också lajvare och resonerar likadant där.)

Så följer några inlägg där man missförstår varandra en aning och till slut ber @stefangelfgren att @brynte ska vänta något eftersom han måste göra annat en stund (mutlitaskar)

@stefangelfgren
återkommer. Multitaskar för mycket 😉

@brynte
haha. inte lätt (-:

@stefangelfgren
Nytt försök. Jag håller i stort sett med dig, men samtidigt är det så att folk ikläder sig andra roller i VW. Roller spelas även irl

@stefangelfgren
Visst kan man ta ansvar även om man utforskar olika roller? En rullstolsburen som går i VW? En afrikan som är vit? Man som kvinna?

Återigen blir twitterinläggets begränsning till 140 tecken alltför kort för det som behöver sägas och @brynte sänder snabbt iväg fyra twitterinlägg där han fortsätter sin tankebana, inlägg efter efter inlägg. Twitter är uppenbarligen inte de långa debatternas forum utan designat för att ge uttryck för det korta, det omedelbara. När @brynte som i detta fall har något längre att säga tvingas han dela upp sin tanke i flera inlägg.

@brynte
Visst, det blir ju ganska snabbt en filosofisk fråga av det. Min poäng är att det som sker mellan människor alltid.. Forts.

@brynte
är verklighet och värt att ta på allvar. Det blir så lätt annars att man inte tar ansvar utan endera förminskar..

@brynte
andras upplevelser eller inte själv tar ansvar för sina handlingar. VW är en verklighet där jag (jag!) har andra..

@brynte
möjligheter än i den fysiska och andra begränsningar. Därav min skepsis till div virtuella begrepp.

Den mer utvecklade tanke som @brynte på detta sätt lägger fram tvingar @stefangelfgren att också utveckla sig och även han får ta till flera inlägg för att få rum med vad han vill säga.

@stefangelfgren
Bra med skepsis. Personligen anser jag att det virtuella och det "riktiga" går in i varandra. Och även om man spelar roller så får

@stefangelfgren
det konsekvenser irl – eftersom det inte går att separera. Och därför vi i a f jag ta ansvar för vad jag gör även i vw. Samtidigt

@stefangelfgren
@brynte vet jag att andra kan få en uppfattning om mig via medier och en annan irl oavsett mina intentioner.

@stefangelfgren
Vill nog att alla ser mig på samma sätt. Men det kan jag styra över bara till viss del. Iofs snarare att jag är ärlig inför alla   

Så fortsätter de två, @brynte och @stefangelfgren, att diskutera. Den ena personen sitter någonstans i Stockholmstrakten, den andre i föreläsningssalen, och med Twitters hjälp bryter de den fysiska lokalens begränsningar när de skapar ett diskussionsflöde som tar avstamp i föreläsaren Bryan Carters presentation. Och över helal andet funderar konferensarrangörerna hur de ska använda sig av dessa nya möjligheter till direktkommunikation.

Text: Mikael Hansson Foto: Jon Svensson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.