Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Uppkopplade hjärnor väcker frågor om ansvar

Publicerad 2014-07-02

Vem har ansvaret för de etiska vägvalen när kommunikationsrevolutionen fortsätter med nya tekniklösningar och digitala tjänster? Frågan ställdes under
ett välbesökt seminarium på Almedalen, i regi av EY.

– Data är inte en restprodukt. Det är framtidens olja, slår David Mothander fast. Han är Nordic Policy Counsel för Google vilket innebär att han har ansvar för Googles samhällsfrågor.

Han ser stora förändringar komma inom de närmaste åren, citerar Bachman Turner Overdrives låttext ”You Ain't Seen Nothing Yet” och menar att prognosen om 50 miljarder uppkopplade prylar år 2020 är långt underskattad.

– I framtiden kommer vi att ha en biologisk del av vår hjärna, och en icke-biologisk del, som styr vår kropp. Vi kommer dessutom ha arméer av nanorobotar som vi skickar ner i våra kroppar. Frågan om integritet blir då helt central, det finns ingen viktigare fråga.

– Hur säkerställer vi att vi vågar använda den här tekniken? Det är den stora frågan, fortsätter David Mothander, samtidigt som han betonar att det finns inga enkla ja eller nej. Det är mycket komplexa frågeställningar att ta tag i.

Måste bygga spelregler

Ett oreglerat och öppet internet har gett en viktig plattform för att skapa kreativitet, menar David Mothander.

– Men vi har gått från dansande katter till en plattform där vi bygger upp ett parallellt samhälle. Vi måste bygga upp spelregler och vi har ett gemensamt ansvar, fortsätter han.
Men panelen är överens om att det finns inga enkla ja eller nej-svar att ge på frågor inför ansvar och etiska vägval inför framtiden.

Helena Norrman, Ericsson, ger ett exempel:

– Den stora frågan är hur vår utrustning används av den vi säljer den till. Vi tar absolut ett ansvar, men när vi sålt ett nät är det inte längre vårt. Vi äger inte informationen och vad den används till, säger Helena Norrman, Senior Vice President Head of Group Function Communications, Ericsson.

Hon menar att företagsledningen inom Ericsson är mycket aktiv idag när beslut ska fattas om faktiska affärer, allt i syfte att hålla en hög etisk nivå. Men svårigheten är fortfarande stor i att följa upp hur nät kommer att användas.

– Säljer jag en bil till dig kan jag inte ta tillbaka den om du kör för fort, säger Helena Norrman som exempel.

Svåra vägval

Den snabba teknikutvecklingen och lagar och regler som inte hinner med i svängarna innebär också att det vägvalen försvåras för företagen, menar flera i panelen.

– Vi vill vara ett ansvarstagande företag som förstår att det finns etiska överväganden att göra. Men lagstiftningen går långsamt och har svårt att hänga med i utvecklingen, säger Michaela Ahlberg, Chief Ethics and Compliance Officer, TeliaSonera.

Britta Wallgren, vd för Capio St Göran, menar att de som arbetar med vård har ett stort ansvar för att klara regelverken och säkra autentisering inför framtiden.
 
– Vi har ju problem idag att dela information mellan olika vårdgivare, vi har 21 landsting och ingen gemensam standard.

Ändå ser hon att tekniken kommer att vara viktig i framtiden.

Nya möjligheter

– Jag ser bara möjligheter, vi vill ha så mycket hälsa som möjligt för våra skattepengar och då och är det här en väg att lösa det, säger Britta Wallgren, VD/CEO, Capio St Göran.

Helena Norrman, Ericsson, lyfter frågan till en internationell nivå och pekar på de stora möjligheter som utbyggda digital infrastruktur kan ge.

– Vi har pratat mycket om hälsovård i Sverige men om vi i nästa steg flyttar oss till Afrika så har det här faktiskt möjlighet att göra så att man får tillgång till hälsovård överhuvudtaget. Det handlar inte om att få lite bättre diskussion med sin läkare utan det kanske innebär att när ens barn blir sjukt så finns det överhuvudtaget en möjlighet att få någon typ av medicinsk konsultation. Det är en fråga om liv och död vi pratar om, säger Helena Norrman, Senior Vice President Head of Group Function Communications, Ericsson.

Ett ansvar som företagen dock måste ta handlar om att hjälpa människor att förstå vad som händer på internet och när alla prylar blir uppkopplade.

– Svenskar i gemen litar på internet. Men det är en kärlek vi måste vara försiktig med. Det ansvar vi har är att vara tydliga och försöka få folk att ta ställning. För i horden av alternativ vi har mellan tåg, telebolag och elbolag så måste vi aktivera folk. Det är en kämpeutmaning, säger David Mothander.

Seminariet
Framtidens uppkopplade samhälle – en drömvärld eller skräckscenario
arrangerades av EY.

EY debatt 
Hela panelen bestod av Michaela Ahlberg, Chief Ethics and Compliance Officer, TeliaSonera. Britta Wallgren, VD/CEO, Capio St Göran. David Mothander, Nordic Policy Counsel, Google. Helena Norrman, Senior Vice President Head of Group Function Communications, Ericsson. David Boda, Journalist. Andreas Halvarsson, Partner, EY.

EYdebatt 
Stort intresse för EYs debatt med omröstning bland publiken.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.