Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Utan snabbt bredband dör deras företag

Publicerad 2012-12-19

Regeringen beslutade 2009 om en bredbandsstrategi för Sverige. Målen i strategin är bland annat att Sverige ska ha bredband i världsklass och att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020.

– För att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela landet måste det finnas tillgång till bredband med höga hastigheter i hela landet. Det är en viktig tillväxtfråga och en viktig landsbygdsfråga som spelar stor roll för oss som enskilda och för alla som driver företag, menar it- och energiminister Anna-Karin Hatt när hon i veckan berättade om den nya utredningen.

Strategiperioden sträcker sig fram till 2020 men redan
nu vill regeringen utvärdera
vilka delar av bredbandsstrategin som fungerar bra och vilka som kan behöva förändras för att nå de högt ställda målen.

Bredband livsnödvändigt

För Anna Åberg, Monica Falkner och Ann Klefbohm är ett snabbt bredband livsnödvändigt för deras företag. Anna kallar sig digital nomad och har under lång tid delat sin tid mellan Malta och Norrland. Monica driver företag i Storuman och Umeå och Ann har affärskontakter i stora delar av Norrlands inland. Alla tre kan de berätta om nödvändigheten av att kunna kommunicera över ett snabbt internet.

Digital nomad

När InfoTech Umeå får tag på Anna Åberg sitter hon på ett kafé i Mellieha, Malta, och har just avslutat ett Skypemöte med en projektledningsgrupp i Umeå.

– Utan bredbandsuppkoppling skulle jag inte kunna leva som digital nomad och försörja mig var helst jag befinner mig i världen. All min inkomst är helt beroende av snabbt bredband eftersom jag säljer e-kurser, coachar och har styrelseuppdrag via webben, berättar Anna Åberg.

Anna har byggt upp ett företag i vilket hon lär ut hur man digitaliserar sin affärsmodell och hennes e-kurser marknadsförs, säljs och levereras via webben. Hon berättar att många av hennes kunder vill kunna bo var de önskar. Vare sig de sitter i Västerbottens inland, Malta, Indien eller Namibia så kräver de stabil och snabb uppkoppling.

– Idag har jag haft Skypemöte med ledningen för Digitala Affärsmodeller, en kurs i Affärsmannaskap för Leia Accelerator via Wiziq, projektledningsmöte via Skype samt workshop via AnyMeeting, sammanfattar hon dagen.

Behov i inlandet

Monica Falkner pendlar som företagare mellan Storuman och Umeå där hon driver Tryckeri & Reklam i Storuman samt företaget QRtryck.nu. Hon var med på den tiden då tryckeripersonalen kunde få sätta sig i bilen, ta med en diskett och åka till grannkommunen upp mot 10 mil enkel väg för att laddade in en kunds beställning och sedan åka tillbaks för att trycka jobbet.

Idag menar hon att ett snabbt internet är ett måste för den som vill driva ett tryckeri i Västerbottens inland. Hennes företag har idag en bredbandshastighet på mellan 70-90 Mbit men hon vill gärna se det ökat upp till 200.

 – För oss i tryckeribranschen är det helt nödvändigt med snabb uppkoppling och ett fungerande
stabilt nät. Vårt företag skulle aldrig ha utvecklats så mycket om vi inte hade kunnat följa med it-utvecklingen, konstaterar Monica Falkner.

– Men den mobila uppkopplingen i inlandet är under all kritik och måste förbättras så att vi kan jobba på ett flexibelt sätt. Det är för många svajningar och döda områden, påpekar Monica.

Vill inte flytta

För Ann Klefbohm är Skype, Dropbox och mejl en grund för att kommunikationen med hennes samarbetspartners i Storuman och Vilhelmina ska fungera. Hon ingår just nu även i en grupp som behandlar Digitala Utvecklingen i Västerbotten som i sin tur är en del av den Regionala Utvecklingsstrategin 2014-2020.

– Här tittar vi framför allt på hur vi ska ta nästa steg. Vilka typer av tjänster och affärsmöjligheter kan vi fylla bredbandsvägarna med? Vilken typ av insatser behövs för att vi i Västerbotten ska kunna utveckla våra företag och därigenom utöka marknaden utan att behöva flytta verksamheten?

– Tillgång till bredband är en grundförutsättning för att näringslivet vid kust och inland ska kunna fortgå och expandera, fortsätter Ann.

Leder utredningen

Det är bland annat företagare som Anna, Monica och Ann som är viktiga för den utredning som regeringen nu tillsatt. Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län,
har fått uppdraget att leda utredningen
och hon kommer nu att följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi. Utredningen ska även titta närmare på hur kommunernas roll i utbyggnadsarbetet och utreda hanteringen av statens stöd till bredbandsutbyggnaden.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2013.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.