Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Utmanar föreställningen att IT främst är något manligt

Publicerad 2011-03-02

Umeå universitet är det europeiska lärosäte som fått äran att stå som arrangör denna gång.

– Det är en konferens som samlar människor från ett stort antal discipliner och ämnen. Datavetare, samhällsvetare, designforskare, spelkonstruktörer, kulturhistoriker och genusforskare är några av alla de som deltar, berättar Anna Croon Fors, ordförande för konferensen.

Informationsteknik och genus

Årets konferens, som inleds på internationella kvinnodagen, fäster särskild uppmärksamhet vid den feministiska forskningens politiska och förändringsorienterade ambitioner.

– Idag genomsyras relationen mellan informationsteknik och genus allt från hur vi ska förstå och värdera umgängesformer, innovationer och interaktiva tjänster till vilka nya material och identiteter som skapas i dess kölvatten, konstaterar Anna Croon Fors.

Utmanar föreställningen att informationsteknik är något manligt

Detta, samt frågan vilka det egentligen är som får vara med och producera innehåll och mening i den pågående digitala omvälvningen, står i fokus under konferensen.

– En annan viktig utgångspunkt är att utmana den rådande föreställningen att informationsteknik är något manligt. Trots att både män och kvinnor formar och formas av både tekniken och hur den används, tillskrivs fortfarande IT-användning och IT-utveckling ett manligt genus, säger Anna Croon Fors.

Internationella föreläsare

Bland de internationella gästerna finns Susan Hekman, Christina Mörtberg och Ina Wagner.

Professor Susan Hekman, University of Texas, Arlington, bedriver främst forskning inom samhällsvetenskaplig metod och feministisk teori.
Christina Mörtbergs forskning fokuserar på relationen mellan materialitet och meningskapande i systemdesign och vad som frambringas i utformandet av informationsteknik. Hon är docent och verksam vid Linnéuniversitetet och Oslo universitet.
Ina Wagner är professor och ansvarig ledare för Institute for Technology Assessment and Design i Wien, Österrike. Hennes forskning kännetecknas genomgående av feministiska perspektiv på vetenskap och teknik, samt etiska och politiska aspekter av systemdesign.

I programmet ingår också bland andra Umeåforskaren Karin Danielsson Öberg, som talar om design av datorspel för pojkar och flickor samt Eva Svedmark Ikonomidis, doktorand vid genusforskarskolan och informatik som presenterar delar av sitt pågående avhandlingsarbete om nätets betydelse för unga i kris.

Konferensprogram

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.