Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Utmaning för bankerna när kunderna tar till mobilen

Publicerad 2013-10-02

När
Cinnober
etablerar sig i Umeå som världsledande leverantör av finansiell teknologi till marknadsplatser och aktiebörser är det med en uttrycklig vilja att driva på bildandet av ett finansiellt it-kluster i regionen. Med över 200 medarbetare i Stockholm och ett 50-tal i Umeå är man idag en stark aktör inom området finansiell it med egenutvecklade system för aktiebörser och clearinghouse.

It-systemen som Cinnober och liknande företag utvecklar är en förutsättning för att finanshandel på internationell bas ska kunna ske i realtid. Men det är inte bara inom den världsomfattande finansiella handeln som ny teknik blivit en nödvädnig förutsättning för verksamheten.

Finansiell it har också en gren med stark påverkan på enskilda konsumenters och bankkunders vardag. Att bankerna arbetar med dessa frågor märktes tydligt när
Dagens Industri
i veckan bjöd in till konferens. Med bland deltagarna fanns ett stort antal chefer, CIOs och it-ansvariga från de svenska bankerna. Att internet och ny mobilteknik stöper om branschen höll många med om, även om man ännu inte riktigt vet hur man ska agera i det nya digitala landskapet.

Mobiltelefonen stöper om bankvärlden

Att bankkundernas beteenden håller på att förändras radikalt, konstaterades i flera av föredragen.
Rikard Josefson, vd för Länsförsäkringar Bank, underströk att ett stort kliv togs när internetbanken ersatte de lokala fysiska bankkontoren. Men frågan är om inte bankerna står inför ett ännu större kliv idag när mobiltelefonen ersätter bankernas webbsidor då bankkunderna ska utföra sina banktjänster.

– Våra kunder slutar logga in på internet. De använder istället vår mobilapplikation med mobil bankid. Vi ser idag att snittkunden loggar in mobilt 28 gånger i månaden, konstaterar Rikard Josefson med ett röstläge som betonar den omvälvning som sker idag.

– Vi märker att time to market på vår mobila tjänster är störst, där tror vi framtiden ligger, fortsätter Rikard Josefson.

Nya beteenden med mobilen

Rikard Josefson lyfter fram flera exempel på hur nya beteenden växer fram. När han ringer sin tonårsdotter svarar hon genom att skicka sms tillbaka. Telefonen är idag så mycket mer än en talapparat. Och i tunnelbanan ser han en 25-årig kvinna riva upp två kuvert, ta fram ett par räkningar, fota dem med kameran, betala med sin mobil, för att sedan slänga räkningarna i en papperskorg.

– Vi ser helt andra beteenden växa fram. Men det ger oss också nya möjligheter.

Samlar in data

Rikard Josefson pekar på all den data som blir lättare att samla in om kundernas beteenden när bankens tjänster börjar användas mobilt.

– I och med att våra kunder betalar med kort och konsumerar digitalt så vet vi väldigt mycket om deras beteenden. Då kan vi bli mycket duktigare på att ge kunderna direkta erbjudanden, säger Rikard Josefson.

Olika former av ekonomiska simuleringsverktyg efterfrågas exempelvis allt mer. Kunder vill kunna simulera sin ekonomi och få reda på hur en högre boränta slår eller vad olika grad av amorteringar innebär för privatekonomin. Enligt Josefson finns det många som inte har något emot att banken har all data och därför gärna kan tänka sig att banken skickar ut notifieringssimuleringar vid exempelvis månadens slut för att ge besked om hur mycket pengar som finns kvar på kontot.

Balansakt på slak lina

Men det är en balansakt på delvis slak lina, erkänner Rikard Josefson, och tar som exempel de rabatter som ICA skickar ut baserade på hur kunderna handlat. Det är en tjänst som grundar sig på all den data ICA har i sina servrar men är samtidigt en tjänst som debatterats en hel del genom åren.

– Vill vi ha en så mycket anpassad information eller är det att gå för långt i integriteten? Riskerar vi att gå över gränsen? Vi märker att vi får väldigt olika svar från kunderna, fortsätter Rikard Josefson.

Hotbilder att hantera

Sofia Svanteson, grundare av
Ocean Observations, kommer från en helt annan värld än bankvärlden. Hon är interaktionsdesigner och omvärldsanalytiker och finns med bland talarna för att ge de stora nödvändiga penseldragen över hur hela samhället förändras i takt med ny teknik.

– Det finns en massa hot som ni måste hantera, konstaterar hon inför bankcheferna som lyssnar intresserat.

Ett av hoten som Svantesson pekar på, men som också kan bli en möjlighet, är de nya snabba startups som växer upp och börjar konkurrera med traditionella industrier. Flera av dessa startups ger sig idag in på bankernas traditionella områden med erbjudanden om nya former av lån och ny sätt att ha koll på sin ekonomi.

– Den här typen av beteenden håller också på att förändra ert område. Problem uppstår om man har en företagskultur där detta inte är understött, slår Sofia Svanteson fast.

Den stora frågan är Varför?

Men det handlar inte bara för storbankerna om att klara av den nya tekniken, konstaterar Sofia Svanteson. Som företag måste de också kunna svara på frågan Varför? man finns till. Inte bara vad man gör eller hur man gör det, utan den grundläggande frågan som börjar med den egna organisationen och användarnas behov och situation samt hur de insikterna påverkar de tjänster man erbjuder sin kunder.

Klarar man inte av att besvara den frågan kommer inga finansiella it-lösningar i världen att hjälpa bankerna mot de nya uppstickarna, konstaterar Sofia Svanteson.

Det blir till ett påstående och en fråga som de närmare hundratalet deltagarna får ta med sig efter konferensen. Kommer bankerna att klara av att hantera de möjligheter som nya beteenden och ny teknik ger bankkunder och konsumenter? Om inte kan stora förändringar ske i en tradionell finansindustri.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.