Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Världsledande IT-forskare till Umeå

Publicerad 2010-11-26

– Kalle Lyytinen blir en hörnsten i vårt nya centrum, Centre for Inter-organizational Innovation Research, CIIR. Hans expertis har betytt mycket för de resultat som IT-managementgruppen har presterat de senaste åren, han bidrar till att stärka CIIR på ett påtagligt sätt förklarar Jonny Holmström, professor vid institutionen för informatik.

Kalle Lyytinen blir gästprofessor vid Centre for Inter-organizational Innovation Research, CIIR, och IT-managementgruppen vid Umeå universitet som leds av professor Jonny Holmström.

Digitala innovationer

CIIR, som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, fokuserar på hur modern IT och digitala innovationer öppnar för nya arbetsformer och produkter. Centrumet är finansierat av Vinnova.

– CIIR har en viktig roll i de båda universitetens fördjupade ansträngningar att bli en motor för det regionala innovationssystemet. CIIR har en bred och djup kompetensprofil, genom att rekrytera Lyytinen lyfts det som redan är starkt ytterligare ett snäpp, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Internationellt ledande

Lyytinen är en internationellt ledande forskare inom informationssystem med fokus på informationsteknologins organisatoriska och samhälleliga konsekvenser. Bland hans uppmärksammade arbeten finns studier av hur IT-användning inom arkitektbranschen leder till nya designlösningar, samt hur IT kan leda till radikala innovationsprocesser inom traditionell basindustri. Hans arbeten har präglat den samhällsvetenskapliga forskningen inom IT-området. Lyytinen har länge samarbetat med IT-managementgruppen vid institutionen för informatik. Sedan 2008 är han hedersdoktor vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Stärka regionens innovationskraft

IT-managementgruppen fokuserar på utveckling och användning av informations- och kommunikationsteknologi i verksamheter. Visionen är att bli Europaledande inom forskningsfältet samt att etablera effektiva samverkansprojekt mellan forskare, industri och IT-leverantörer i syfte att stärka regionens innovationskraft.

– Inom gruppen finns en gedigen kompetens i frågan om innovations- och affärsprocesser samt verksamhetsutveckling i relation till IT-användning i företag och myndigheter, säger Holmström. Vår forskning har haft stora framgångar och vi siktar på att bli Europaledande, fortsätter han. Rekryteringen av Lyytinen kommer att uppmärksammas världen över och understryker att vi menar allvar.

– Det är en hård kamp om toppforskare. Rekryteringen av Lyytinen visar att IT-managementgruppen menar allvar med sina ambitioner att bli Europaledande. Lyytinen publicerar sig i ledande tidskrifter inom informationssystem, management och design vilket är en spännande kombination och en stark resurs för CIIR, säger Lena Andersson-Skog, dekan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.