Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Västerbotten bäst på bredband

Publicerad 2014-03-25

De glädjande siffrorna för tillgång till bredband i Västerbotten kommer från Post- och telestyrelsens, PTS, bredbandskartläggning 2013.

– Målmedvetna satsningar på bredband har gett resultat. Västerbotten har mest bredband åt länets invånare, säger Anna Lassinantti, ordförande för eVästerbotten och styrelseledamot för AC-Net tillika chef för näringsliv och samhällsbyggnad på Region Västerbotten.

I Västerbotten har i dagsläget 73,81 procent av befolkningen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, en ökning på drygt 4 procent sedan 2012. I riket är siffran 53,62 procent.

Glest befolkade län som Västerbotten utmärker sig som jämförelsevis fibertäta. I Västerbottens fall beror detta på proaktiva, långsiktiga och medvetna satsningar på en IT-infrastruktur med hög kvalitet och kapacitet på både regional och lokal nivå. AC-Net som, tillsammans med kommunernas stadsnät, tillhandahåller det fiberoptiska bredbandsnätet i Västerbotten är idag Europas ledande regionala aktör gällande hastighet, pålitlighet och utbredning av bredbandsnät. 

Satsning på eTjänster

Sveriges bästa bredband ger regionala förutsättningar att satsa på eTjänster i Västerbotten.

– Vi förbereder för stora satsningar på eTjänster, dels inom offentlig sektor men också för att näringslivet ska få mer muskler att agera på en internationell marknad, säger Anna Lassinantti. Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional digital agenda för Västerbotten och i det regionala strukturfondsprogrammet som bearbetas i Bryssel ingår satsningar på såväl eTjänster som ytterligare förstärkning av det regionala bredbandsnätet.

Region Västerbotten driver också projektet eVästerbotten vars syfte är att stärka och utveckla samverkan kring it- och e-frågor mellan kommunerna i Västerbotten och mellan dessa och Västerbottens läns landsting.
 Avsikten är att skapa förutsättningar för alla privatpersoner och företag i Västerbotten ska kunna ta del av och vara en del av eSamhället. Som exempel bedrivs i dag ett flertal eHälsoprojekt som både ska underlätta för brukarna och patienterna men också höja kvaliteten och effektiviteten inom hälsa, vård och omsorg.

I regeringens bredbandsstrategi för Sverige är ett av tre delmål att 90 procent av alla hushåll och företag i landet bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020. I den europeiska strategin är målet att alla européer år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.