Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Vill höja kvaliteten på undervisning i programmering

Publicerad 2010-12-01

Exempel är viktiga när man ska lära sig något nytt och det gäller även för programmering. Tyvärr är det ont om bra exempel i läroböcker och i undervisning på gymnasieskolor och universitet. Det visar Marie Nordström, Umeå universitet, i sin avhandling.

Programmering handlar inte bara om att sätta ihop instruktioner till datorer i ett programmeringsspråk. Det handlar också om att lösa problem i en vidare bemärkelse. Flera olika angreppssätt kan användas för att konstruera program som ska lösa ett givet problem. Ett sådant angreppsätt är objektorientering, som ofta används för att utforma stora komplexa program. Marie Nordström har i sin avhandling undersökt kvaliteten i undervisningen av grundläggande objektorientering.

Riktlinjer för bra exempel

I avhandlingen ger hon riktlinjer för hur bra exempel för nybörjare bör utformas.

– Ett bra exempel ska visa något specifikt, men också något mer generellt. Den som ska lära sig att programmera objektorienterat, måste konsekvent få se exempel som visar vad som är den generella idén med objektorientering, förklarar Marie Nordström. Hon har också deltagit i konstruktionen av ett utvärderingsverktyg.

– Med hjälp av verktyget har vi kunnat konstatera att exempel hämtade ur populära läroböcker i allmänhet håller låg objektorienterad kvalitet, berättar hon.

Intervjustudie med gymnasie- och universitetslärare

Förutom böcker är lärare en viktig resurs i lärandet. Vilken syn lärare har på det som undervisas påverkar presentationen och valet av exempel. Marie Nordström gjorde därför en intervjustudie med lärare på både gymnasie- och universitetsnivå. Resultatet visar att lärarnas syn på objektorientering ger nybörjaren ett dåligt stöd för att kunna förstå de generella principerna i objektorientering.

– Det finns anledning att ta diskussionen om kvalitet på allvar. För att hjälpa nybörjare att komma in i objektorienterad programmering måste både lärare och läroböcker sträva efter att konsekvent visa vad som är utmärkande för detta angreppssätt – även i inledande exempel. Det är svårt, men nödvändigt, säger hon.

Om disputationen

Torsdag den 16 december försvarar Marie Nordström, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln
Object Oriented Quality in Introductory Programming Education
(Objektorienterad kvalitet i programmeringsundervisning för nybörjare). 
Disputationen äger rum kl 10.15 i MIThuset, MA121. Fakultetsopponent är Professor Michael Kölling School of Computing University of Kent, England.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.