Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Vill skapa ett nytt ekosystem för öppna data

Publicerad 2014-05-12

Öppna data kan ge ökad insyn i kommuner och myndigheter, och samtidigt skapa nya tjänster och produkter. Men för att nå dit krävs ett fungerande ekosystem som för samman alla inblandade aktörer. Ännu saknas ett sådant ekosystem som kan göra det lättare för medborgare, företag, media, ideella organisationer och andra att återanvända öppna data på ett innovativt sätt.

Umeå kommun har i flera år drivit ett projekt kring öppna data med målet att få större transparens in i verksamheten men också ge företag möjlighet att bygga tjänster och produkter kring de data som finns tillgänglig.

Lägga ut data

InfoTech Umeå har exempelvis nyligen skrivit om att Umeå kommun lägger ut data som samlas in om stadens luftkvalitet. Sådan data samlas in vid en mätstation i Umeå centrum och genom att göra det tillgängligt för alla är förhoppningen att någon aktör ska kunna bygga en tjänst kring detta.

– Detta ger möjligheter för den som vill att använda någorlunda aktuellt data men också för den som vill göra analyser av historiska data, berättade Thomas Kvist, ansvarig för Umeå kommuns arbete med öppna data.

Men att enbart lägga ut data räcker inte, menar Thomas Kvist. För att det ska kunna fungera behövs ett nytt ekosystem som knyter samman alla aktörer som är intresserade att området. För att åstadkomma detta går Umeå kommun tillsammans med Umeå universitet och ett antal intresserade företag in med en ansökan till innovationsmyndigheten Vinnova för att bland annat få stöd för att bygga upp ett helt ekosystem kring öppna data.
 
– Det går ut på att samla alla intresserade aktörer, förklarar Thomas Kvist.

Skapa tjänster och produkter

Grundtanken är att kommuner och myndigheter som sitter på stora mängder av data måste hitta vägar för att närma sig de som vill skapa tjänster och produkter utifrån den öppna data som finns tillgänglig. Det är för att underlätta detta som ekosystemet behövs.

Tanken är att kommunen ska bidra med teknisk drift av en plattform och publicera data löpande. Kommunens roll som garant för personlig integritet är också viktig, så att inte integritetskränkande uppgifter lämnas ut.

Företag och näringsliv kan sedan bygga tjänster och produkter, marknadsföra olika koncept och ställa upp som expert inom skilda frågor.

På så sätt kan en kombination utformas av en kommunal kärna och en bas av företag som vill bygga kommersiella tjänster.

Standardiserad beskrivning

Men en utmaning att lösa blir att skapa ett standardiserat sätt att beskriva datat så att det blir enkelt att förstå både för människor och för maskiner. Kan man få ett stort antal företag och andra organisationer att använda dessa finns det möjlighet att bygga en heltäckande bild av exempelvis ett bostadsområde.

– Där skulle då kunna ingå data om energiförbrukning i fastigheter, trafikdata, försäljningssiffror i lokala affärer, antalet bussturer som passerar och annat. Då kan man sedan koppla samman allt detta och få den volym och de tydliga beskrivning av datat som behövs, säger Thomas Kvist.

Då blir det också enklare för den enskilde medborgaren eller boende i området att ta till sig relevant information.

Ansökan som nu skrivs har redan lämnats in en gång till Vinnova men gick då inte vidare. Efter en omskrivning av ansökan hoppas nu Thomas Kvist att den får bättre genomslag denna gång. Beslut tas av Vinnova under hösten 2014.

CDP Co-creative Design Platform

Bilden ovan visar hur ett ekosystem för öppna data skulle kunna se ut.
Illustration: Umeå kommun.
 

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.