Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Wow-känsla inför datorer viktig

Publicerad 2011-02-04

InfoTech Umeå har tidigare
skrivit om att forskaren Daniel Fällman, Interactive Institute Umeå, tilldelats 10 miljoner av
Stiftelsen för Strategisk Forskning
inom programmet Framtidens forskningsledare.  Från Umeå universitet fick även Rickard Lundmark samma forskningsbidrag.

Motiveringen till Daniel Fällmans bidrag finns nu publicerad
och där betonas vikten av att öka kunskapen om människors engagemang i användandet av it-produkter. Sådan kunskap kan medföra att synen på design och utformande av digitala tjänster och produkter kan förändras. En ny designfilosofi kan bli aktuell.

Följande beskrivning av forskningsprojektet har nu publicerats hos Stiftelsen för Strategisk Forskning:

”Projektet Design av engagerande informationsteknik (DEIT) syftar till att ta fram en ny s.k. designfilosofi, dvs. ett nytt sätt att tänka kring utformning av informationsteknik.

Det nya synsättet som projektet vill ta fram baseras bl.a. på idén om mänskligt engagemang som oerhört viktigt i relation till användning av IT-produkter. Begrepp som studerats och hanterats inom filosofi och andra områden har dock inte på något medvetet och strukturerat sätt legat till grund för utformning av informationsteknik.

DEIT-projektet vill därför ta fram ny kunskap, välgrundade vetenskapliga teorier, metoder och mer praktiska designtekniker som visar på fördelarna med att använda engagemang som vägledande begrepp, snarare än t.ex. användbarhet eller effektivitet som är det traditionella, när ny informationsteknik tas fram av ingenjörer, programmerare och andra tekniker.

Tankarna inom DEIT bygger på resultat från samtida teknikfilosofi, klassiskt fenomenologiskt tänkande (en avdelning inom filosofin), samt från designteori och designpraktik.

Utöver själva designfilosofin vill projektet samtidigt testa och utvärdera ett antal forskningsprototyper, dvs. helt nya mjuk- och hårdvarusystem, som på olika sätt visar hur informationsteknik kan utformas för att erbjuda användarna möjlighet till ökat engagemang.

DEIT kommer alltså att resultera i både teoretisk och praktisk kunskap kring användning av informationsteknik och hur olika designfilosofier kan användas för att påverka utformningen av denna teknik i olika riktningar.

Vi tror att DEIT:s resultat kommer att vara värdefulla för forskare och studenter inom människa-datorinteraktion (MDI), interaktionsdesign samt närliggande forsknings- och utbildningsområden, t.ex. informatik och datavetenskap. Men DEIT:s olika resultat kommer också att kunna användas av svensk IT-industri för att ta fram nya produkter som på ett bättre sätt än idag tillvaratar användarnas behov, önskemål och förväntningar.”

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.