Stöd till småföretagare
foto: Umeå Kommun

Ekonomiskt stöd till småföretag

Ekonomiskt stöd till småföretag

Totalt handlar det om drygt 1,5 Mkr miljoner i bidragspengar som sammanlagt kan sökas av företagen i länet. Syftet är att stärka de små företagens konkurrenskraft. Maximalt 500 000 kr per företag är möjligt att söka, med krav om lika mycket i egen finansiering.
För ytterligare information se
informationsblad

Text by: Hanna Olsson

Published: 11 February, 2010



Share article:

Text by:

Published:

Facebook

Hanna Olsson

11 February, 2010