VINN NU

Finansiering för nystartade FoU företag – VINN NU

Finansiering för nystartade FoU företag – VINN NU

Sista ansökningsdag är den 14 april kl 14,00. Syftet med VINN NU är att underlätta för nystartade FoU-baserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga och kommersiellt intressanta utvecklingsprojekt så att de kan utvecklas, finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag.
Projektet ska innehållsmässigt ligga inom något av områdena energiteknik, informations- och kommunikationsteknik, tjänster och IT-användning, bioteknik inkl medicinsk teknik och livsmedel, arbetslivsutveckling, produktframtagning, processteknik, material, transporter eller nära anknytning till något av områdena.
För utlysningen finns avsatt en budget på 3 miljoner kronor. Maximalt kan 300 000 kr sökas för enskilt företag.
Läs mer om
VINN NU

Text by: Hanna Olsson

Published: 26 March, 2010Share article:

Text by:

Published:

Facebook

Hanna Olsson

26 March, 2010