UBI upphandlar patent och immaterialrättskonsulter

Umeå universitets innovationsstödsystem med Uminova Holding i spetsen tillsammans med dotterbolagen Umeå Biotech Incubator, Uminova Innovation och Uminova eXpression upphandlar nu konsulter inom IP och juridik.

Denna upphandling är öppen från 2016-04-28
Alla frågor som gäller upphandlingen sker via e-avrop
Sista dag att ställa frågor via e-avrop 2016-05-31
Sista anbudsdag 2016-06-06

För att komma till upphandlingen e-avrop.se


Text by:

Published: 28 April, 2016Share article:

Text by:

Published:

Facebook

28 April, 2016