Oskar Jonsson och Andreas Vidman, Prediktera, (i bakre raden 3:a och 4:a från höger) tar emot diplom som bevis för att de är nya medlemmar i tillväxthubben ABB SynerLeap. På bilden tillsammans med bland annat juryn från SynerLeap.
Oskar Jonsson och Andreas Vidman, Prediktera, (i bakre raden 3:a och 4:a från höger) tar emot diplom som bevis för att de är nya medlemmar i tillväxthubben ABB SynerLeap. På bilden tillsammans med bland annat juryn från SynerLeap.

Prediktera joins SynerLeap – see the video

Recently, Umeå Company Prediktera took a seat in ABB’s Growth Hub Synerleap. Here is a video to watch from the show.

It was with great pleasure that Andreas Vidman, CEO, and Oskar Jonsson, founder and developer of Prediktera, recently won a partnership with ABB’s Growth Hub Synerleap.

“The expertise with ABB as a partner is very high,” Oskar Jonsson says in the video.

“ABB can give us as a small startup very high credibility,” Andreas Vidman says.

See the video below.