Probac-1.jpg
Probac, årets avknoppningsföretag. Övre raden: Jan Olsson, Agneta Edberg, Waldemar Nyström, Ulf Edlund, Fredrik Nyström. Nedre raden: Jennie Ekbeck, Mats Forsman, Eva Grahn-Håkansson, Nils-Olof Forsgren.

Probac årets avknoppningsföretag

Probac årets avknoppningsföretag

Probac AB är experter på probiotiska bakterier. Dessa välgörande bakterier anpassas av Probac för användning inom områden som livsmedel, läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott. Mångårig forskning kring bakterierna, tillsammans med ett enträget utvecklings- och säljarbete, gav resultat och under 2009 fick bolaget sitt stora genombrott på marknaden. Probac bedriver sin verksamhet i Umestan Företagspark och hoppas att kunna växa vidare i Umeå. Probac är ytterligare ett exempel på företag som har en kvalificerad forskningsbakgrund från Umeå universitet och som vuxit vidare med stöd av Uminova och deras samarbetspartners.

Prisutdelare: Connect Norr, Umeå universitet, Uminova Innovation och Uminova Invest.

Grundare: Eva Grahn Håkansson, Essum AB, samt Uminova Invest AB.
Kontakt: Jennie Ekbeck, 090-71 81 80,
jennie@probac.se,
www.probac


Text by: Jessika Lagrelius

Published: 20 November, 2009Share article:

Text by:

Published:

Facebook

Jessika Lagrelius

20 November, 2009