CW.jpg

Sök bidrag till projekt via Carl Wikströms stiftelse

Sök bidrag till projekt via Carl Wikströms stiftelse

Ansökningar bereds och beslutas vid stiftelsens styrelsemöten två gånger per år och eftersom nästa beslutsmöte är planerad till oktober/november tas nya ansökningar emot fram till och med måndag den 17 oktober.

Kanske kan stiftelsen hjälpa till med den sista finansieringen som är nödvändig för att just ditt projekt ska kunna genomföras?Stiftelsens huvudändåmål är att stödja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningsskapande delen av landets näringsliv. Allt sedan stiftelsen grundades 1986 har fler än 200 bidragstagare blivit beviljade ett belopp på allt från 625 kr till 400 000 kr.

Läs mer på
www.carlwikstromsstiftelse.se
 

Text by: Hanna Olsson

Published: 3 October, 2011Share article:

Text by:

Published:

Facebook

Hanna Olsson

3 October, 2011