UmBio_news.jpg

Visar ostens osynliga innehåll

Visar ostens osynliga innehåll

UmBio har sina rötter inom Institutionen för organisk kemi vid Umeå universitet och nu lanserar företaget sitt egenutvecklade system för kvalitetssäkring av produkter i realtid. Systemet kan liknas vid en scannande kamera som placeras ovanför ett produktionsband. När en ost, ett bröd eller läkemedel passerar under kameran inhämtas information som analyseras i realtid med hjälp av UmBios egenutvecklade hård- och mjukvaruverktyg, som fått namnet UmBio Inspector.
 
UmBios teknik visar det kemiska innehåll som i vanliga fall är osynligt för det mänskliga ögat och gör det möjligt att räkna ut exempelvis fetthalt, proteinhalt och vattenhalt i olika organiska produkter på löpande band. Det är ett område där UmBio ur ett internationellt perspektiv i dag erbjuder den snabbaste och mest användarvänliga lösningen som i sin tur baseras på världserkänd spetskompetens inom analys av kemiskt innehåll.
 
Eftersom analysen sker i produktionsmiljö och i realtid, behövs ingen tidskrävande laboratorieanalys. UmBios lösning innebär att processindustrier kan kvalitetssäkra och utveckla sina produkter på ett enklare sätt än tidigare.
 
Norrmejerier satsar på UmBios teknik
Bolaget har utifrån sin teknik tecknat ett avtal med Norrmejerier till ett värde av två miljoner kronor.
 I dialog med flertalet av UmBios kunder inom mejerisegmentet uppskattas värdet som UmBios lösning innebär till minst 10 miljoner kronor per år och mejerianläggning i form av kvalitetsbesparingar och effektivitetsökningar.
 
Avtalet mellan UmBio och Norrmejerier innefattar att UmBio kommer att assistera Norrmejerier i ett projekt som syftar till att maximera kvaliteten på Norrmejeriers ostar. För Norrmejeriers del innebär satsningen även ett sätt att skapa möjligheter för ett lokalt norrländskt företag som UmBio att lyckas på den internationella marknaden.

Text by: Hanna Olsson

Published: 21 June, 2011Share article:

Text by:

Published:

Facebook

Hanna Olsson

21 June, 2011