Anders Blomberg

Innan Anders Blomberg började på Uminova Innovation var han med om att driva två egna startups. Ett av företagen var Finnerödja Bär hem som lanserade lösviktsförsäljning av frysta bär i Sverige. Tidigare har han jobbat som ansvarig för affärsutveckling inom industrikoncernen DeLaval.

Anders har bred erfarenhet från internationellt arbete och har bland annat varit stationerad i USA i tre år. Han jobbar med bolag inom både tidiga och senare skeden på Uminova Innovation.

Anders har ett stort intresse för affärsutveckling och startups, är dessutom intresserad av sport.

Anders är utbildad civilingenjör vid KTH i Stockholm.