Bo Hammarström

Bo Hammarström har 40 års erfarenhet som affärsutvecklare i svenska företag. Han har varit ekonomichef i industrin, medgrundare, investerare, vd, styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal startups, främst med inriktning mot kemi och diagnostik. Bo har även suttit i styrelsen för noterade företag.

Bo brinner för att tillsammans med engagerade människor utveckla bra idéer från regionen till framgångsrika företag med internationell marknad.

Bo har läst till jägmästare på Skogshögskolan i Stockholm och till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm.