Karl-Erik Johansson

Projektledare Enterprise Europe Network

Karl-Erik Johansson har sedan 1988 jobbat med exploatering av forskningsresultat och innovationer i olika roller. Största delen av tiden som affärsutvecklare hos Uminova Innovation och dess föregångare, men även som egen avknoppningsföretagare inom life science med utlandet som dominerande marknad. Karl-Erik har även under drygt två år jobbat som finansieringshandläggare med små och nystartade företag som målgrupp.

Han arbetar nu som ledare för vår internationella grupp och affärscoach med inriktning främst mot EU-länderna samt som rådgivare för EU-finansiering åt små- och medelstora företag.

Karl-Erik brinner för att få små- och medelstora företag i norra Sverige att använda sig av de möjligheter som EU-medlemskapet ger i form av finansiering och marknad.

Vid sidan om jobbet har Karl-Erik ett särskilt öga för europeiska originalbilar, gärna sportbilar, från 60-, 70- och 80-talet.

Karl-Erik Johansson har civilekonomexamen från Umeå universitet med inriktning mot internationellt företagande, marknadsföring, organisation och ledarskap.