Kurt Strömgren

Affärsutvecklare Enterprise Europe Network

Kurt Strömgren har en samlad yrkeserfarenhet på mer än 35 år. Fokus är utveckling av regionen med affärsutveckling på företagsnivå i tidiga faser samt genom olika yrken i etablerade företag. En del av arbetet innebär samverkan med andra aktörer med koppling till företagsfrämjande och operativa aktiviteter på den regionala, nationella och internationella arenan.

Kurt har bred erfarenhet, med ett både praktiskt och strategiskt affärstänk, som bland annat innebär att i olika delar verifiera och utveckla ”affären” på en definierad marknad kopplat till kundernas behov.

1995 började Kurt som affärsutvecklare hos Uminova Innovation och har sedan dess arbetat med affärsutveckling i olika former. För närvarande ligger fokus på affärsidéer inom medicinsk teknik, vård, omsorg och digital hälsa. Kurt är sedan 2008 ansvarig för en av Uminova Innovations prioriterade satsningar, Biotech Umeå, med fokus på ökad tillväxt för företagen inom regionens life science.

Innan Kurt började hos Uminova Innovation arbetade han med logistikfrågor, inköps- och lagerekonomi i dagligvarubranschen, både hos lagercentral och i butik. Dessförinnan inom verkstadsindustrin som konstruktör, produktionsplanerare och initialt som metallarbetare.

Resultatet är viktigast för Kurt, vägen dit kan vara både rak och orak. Kurt bidrar med lyhördhet, engagemang, kompetens och som sparringpartner samt med nätverk för att du som partner och idébärare lättare ska kunna nå dina affärsmässiga mål.

Kurt Strömgren är civilekonom sedan 1991 från Umeå universitet, med inriktning på marknadsföring, redovisning, finansiering samt affärsjuridik. Detta är tidigare kryddat med universitetskurser i tekniska ämnen vid Luleå tekniska universitet, samt över åren hos Uminova Innovation med företagsanknutna- och affärsrelaterade utbildningar samt immaterialrätt. I botten är Kurt maskiningenjör och har därutöver en plutonsbefälsutbildning.