Marie Olsson

Marie Olsson har jobbat med redovisning och ekonomistyrning i olika företag sedan början på 1990-talet.

Hon har särskild talang för att utveckla ekonomistyrning, förbättra interna processer och göra den ekonomiska informationen tillgänglig och användbar i organisationen.

Marie är utbildad ekonom vid Stockholms universitet och har sedan dess fördjupat sig i olika delområden utifrån varierande arbetsuppgifter.