Nils-Olof Forsgren

Nils-Olof Forsgren har över 25 års erfarenhet från techbranschen, speciellt inom mjukvara, internet och nya affärsmodeller för startups. Nils-Olof har varit verksam i tidiga startups och större företag, både i Sverige och internationellt. Han har också varit ansvarig över Sveriges Tekniska Attachéer i San Francisco och Silicon Valley.

Nils-Olof går igång på nya techtrender som förändrar etablerade branscher och skapar nya möjligheter för startups. Han gillar också mekanismer som skapar innovativa regioner och platser som utvecklas till ledande ekosystem för innovation och förnyelse.

Nils-Olof är civilingenjör och teknisk licentiat i datavetenskap.