Peter Hedman

Affärskonsult, projektledare North Sweden Cleantech/Cleaner Growth

Peter Hedman har mer än 25 års erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete som regional utvecklingschef vid Västerbottens läns landsting, regiondirektör på Region Västerbotten och vd för Umeå universitets holdingbolag.

Under de senaste tre åren har Peter arbetat som projektledare hos Uminova Innovation för Cleaner Growth-projektet och hos Kompetensspridning i Umeå för Cleantech Kvarken-projektet och byggt upp regionens cleantechsatsning North Sweden Cleantech. Peter driver verksamhet inom områdena utvärdering, projektutveckling och ansökningshjälp, strategi- och organisationsutveckling samt projektledning i egna konsultbolaget Regionakademien.

Peter brinner för att tillsammans med alla kompetenta nyckelaktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi, bygga och utveckla en region som ligger i framkant när det handlar om innovation och hållbar tillväxt.

Peter har juristexamen vid Stockholms universitet.