Sara L Olofsdotter

Sara L Olofsdotter

Sara L Olofsdotter har 20 års erfarenhet av affärsutveckling, digitala tjänster och marknadsföring. Sara har varit verksam inom en rad branscher – media, finans, community och dagligvarubranschen – och har haft ledande ansvar för nya digitala satsningar. SEB:s internetbank, Spray Date och Aftonbladet Plus för att nämna några.

Från sina roller som produktchef, affärsutvecklare, projektledare och marknadschef har hon bred erfarenhet av att hitta nya intäktskällor, utveckla affären och säkra tekniken bakom. Saras styrka och passion ligger i konsten att paketera, bygga varumärke, inta position, våga ta betalt för sitt innehåll och driva sälj.

Sara har en civilekonomexamen med inriktning service management vid Umeå universitet och Dublin Institute of Technology, Irland.