Investera Uminova Innovation

14 000 västerbottningar har e-tjänsten Mina vårdkontakter

Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du beställa tid, förnya recept eller be en vårdmottagning kontakta dig. Över 14 000 västerbottningar är anslutna.

Allt fler mottagningar ansluter sig för att kunna erbjuda sina patienter en säker kontaktväg via internet. I dagsläget kan man kontakta alla hälsocentraler och sjukstugor i Västerbottens landstings primärvård samt några kliniker på länets sjukhus.

Säkerheten kring tjänsten är självklart viktig och det är enbart kring sin egen person man kan ställa frågor. Barn och andra anhöriga måste ha egna användarkonton.

All informationsöverföring är skyddad (krypterad) och uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess.

Den 15 mars förbättras säkerheten ytterligare. Den som loggar in med personnummer och lösenord behöver då också en engångskod för att logga in. Koden kommer att skickas till användarens mobiltelefon.

Läs mer om
Mina vårdkontakter i Västerbottens landsting.

Se
filmen om Mina vårdkontakter.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 14 mars, 2011Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

14 mars, 2011