CMTF
Tror på fortsatt medicinteknisk forskning gör professor Olof Lindahl, föreståndare vid Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, och professor Ronnie Lundström, Norrlands Universitetssjukhus.

20 miljoner till avancerad medicinteknisk forskning

20 miljoner till avancerad medicinteknisk forskning

CMTF, som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, försvarar sin plats som ett av landets starka centrum för avancerad medicinsk teknik i och med det nya anslaget på 20 miljoner kronor från EUs strukturfond.
CMTF arbetar i gränslandet mellan ny informationsteknologi och medicinsk teknik där smarta sensorer, signal- och bildbehandling är viktiga inslag. Arbetet har varit mycket framgångsrikt genom åren med ett flertal patent på nya produkter och flera företag som knoppats av från forskningen.
‐ Vi har redan sett att vi har kunnat bidra med sju företag som har kommit från vår forskning och utveckling, säger Olof Lindahl, professor vid Umeå universitet och föreståndare för CMTF.
Smarta kläder och seende rullstol
Ett exempel på lyckade projekt är de ”smarta kläder” för mätning av hjärtfrekvens med sensorer som tagits fram vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och CMTF.  Kläderna har integrerade sensorer som mäter rubbningar i hjärtrytmen på ett för patienten smidigare sätt än genom att klistra fast elektroder på kroppen.
Ett annat projekt som CMTF varit delaktig i är den ”seende rullstolen” som tagits fram vid Luleå tekniska universitet för synskadade som sitter i rullstol. Rullstolen fungerar så att den har en spak för styrning och en spak som fungerar som en virtuell blindkäpp. Med hjälp av en lasersensor bygger rullstolen upp en 3D-karta över sin omgivning som hjälper den synskadade att hitta vägen. I ett annat CMTF-projekt har teknik tagits fram för att hjälpa synskadade uppfatta andra personers känslor med videoteknik som översätter deras ansiktsuttryck till ”känslobaserad punktskrift”.
CMTF har också bidragit till att en hjärtoperation från thoraxkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus kunde direktsändas till de 330 konferensdeltagarna vid Medicinteknikdagarna 2010 i Umeå, 6-7 oktober, där CMTF och Biotech Umeå var arrangörer.
Med det nya anslaget på 20 miljoner kronor kan nu fortsatt forskning inom CMTF garanteras.

Läs mer