Likvor
Maria Wallin Wållberg är vd för Umeåföretaget Likvor, ett av de teknikbolag som fått lån av Norrlandsfonden.

200 miljoner till företag i norra Sverige

Regeringen förstärker Norrlandsfonden med 200 miljoner kronor, något som ger fler IT- och teknikföretag möjlighet att få lån för att kunna växa.

Ett flertal IT- och teknikföretag har under senaste åren fått stöd via Norrlandsfonden. Vitec, COS Systems, Likvor, North Kingdom, Smart Video, Smartplanes och Clavister är exempel på teknikbolag som Norrlandsfonden lånat ut pengar till.

För att säkra att fler företag i norra Sverige ska kunna få tillgång till fördelaktiga lån föreslår Regeringen i den kommande budgetpropositionen för 2018 att Norrlandsfonden tillförs 200 miljoner kronor i ett kapitaltillskott.

– Jag förväntar mig tillväxt och ännu fler jobb av den här satsningen. Jag vet hur viktigt det är för privata företag att få  hjälp och stöd i finansieringsfasen när man vill starta eller växa, säger Mikael Damberg i en kommentar till SVT.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Företagen finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag.

Ett särskilt intresse har Norrlandsfonden av att investera i företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Norrlandsfonden erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden skräddarsys och kompletteras finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering.