Nuiteq, Smartplanes och Limes Audio
Statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation har investerat i fler bolag i Västerbotten. Nuiteq, Smartplanes och Limes Audio är tre av dessa. Från vänster Harry van der Veen, Nuiteq, Ola Friström, Smartplanes, och Sandra Finér, Limes Audio.

206 miljoner i statligt riskkapital under 2015

Inlandsinnovations investeringar i företag i Norrland uppgår till 206 miljoner kronor för 2015. Det är en klar ökning sedan 2014 då investeringarna stannade på 162 miljoner.

Inlandsinnovation har under 2015 investerat 206 miljoner kronor i företag i norra Sverige. Det är en ökning jämfört med 2014 då investeringarna låg på 162 miljoner.

– Flera av portföljbolagen växer och utvecklas. Det går bra för många av våra bolag och det ska bli spännande att fortsatt följa dem i 2016, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation som är ett statligt riskkapitalbolag.

Under 2016 kan dock förändringar komma att ske för Inlandsinnovation. I regeringens budgetproposition som lades fram hösten aviserades en särproposition under våren 2016 angående omstrukturering av det statliga riskkapitalet, något som berör bland annat Inlandsinnovation. Utfallet av detta är dock inte bestämt när detta skrivs.

Sammanlagt har Inlandsinnovation 52 företag i sin nuvarande portfölj, visar bokslutet för 2015. Sedan starten 2011 har det statliga riskkapitalbolaget investerat 942 miljoner i 59 företag. Bland dessa finns exempelvis i Umeå Limes Audio, Likvor, Digitala Tillväxtkassan och Tempus (Umeå/malå). I Skellefteå finns företag som Nuiteq och Smartplanes.

Den 31 december 2015 uppgick Inlandsinnovations eget kapital till knappt två miljarder kronor (1 903 miljoner), varav årets resultat utgjorde -15 miljoner kronor.