35 miljoner satsas på små och medelstora företag inom datacenterbranschen. Hi5 är ett av bolagen inom området. Från vänster Daniel Coquard, Niklas Tiger och Christer Granberg, alla på Hi5 (arkivbild).
35 miljoner satsas på små och medelstora företag inom datacenterbranschen. Hi5 är ett av bolagen inom området. Från vänster Daniel Coquard, Niklas Tiger och Christer Granberg, alla på Hi5 (arkivbild).

35 miljoner satsas på datacenter i norr

Datacenter och storskalig datahantering kan bli en ny basnäring i norr. Nu satsas ytterligare 35 miljoner på området.

Projektet Datacenter Innovation Region är ett av de projekt som nyligen tilldelats medel från Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland.

– Med våra förutsättningar har vi en unik möjlighet att ta en ledande roll inom det här området, säger Jan-Olov Johansson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet.

Förväntningarna är höga på den nya datacenterindustri som växer fram. I ett öppet brev till regeringen 2017 betonade exempelvis kommunstyrelsernas ordförande i 34 kommuner i norra Sverige de stora möjligheter som de ser inom området.

”Spelar vi våra kort rätt kan datacenterbranschen bli en ny hållbar basnäring som omsätter 50 miljarder kronor årligen och sysselsätter närmare 30 000 personer i Sverige redan år 2025.
Projektet Datacenter Innovation Region med total budget på 30 miljoner kronor, varav hälften finansieras via Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, ska pågå i tre år”, skriver de.

Projektet Datacenter Innovation Region som nu fått bidrag riktar sig till små och medelstora företag vars affärer antingen bygger på ett eget datacenter som är leverantörer av infrastruktur, hård- eller mjukvara till ett datacenter eller företag vars affärer bygger på tillgång till ett datacenter, till exempel beräknings- och lagringsintensiva molntjänster och storskalig datahantering.

Luleå tekniska universitet är ensam projektpart och projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Norrbotten, Region Västerbotten, länsstyrelsen i Västerbottens län, Storumans kommun, Lycksele kommun och Nodepole.