Branschdagen 2013 Move Umeå
Sofie Edvardsson och Jakob Nyström från Soja Film kommer att delta under Branschdagarna 2013.

3D-modeller ger Umeå nya möjligheter för stadsplanering

Nu kan du uppleva delar av Umeå i 3D-perspektiv. Sommarjobbande ungdomar har skapat realistiska 3D-modeller och lagt upp dem i Google Earth.

Järnvägsstationen, Rådhuset, Umeå stadskyrka, IKSU Sport, delar av Ålidhem och universitetet samt kontorshusen där bland annat
Sogeti
och
Tieto
har sina lokaler finns numera som 3D-modeller i Google Earth.

Bakom projektet med att lägga upp byggnader från Umeå i 3D-vyer på Google Earth står it-företagen Sogeti och Tieto tillsammans med Umeå kommun och Umeå universitet. Ett 30-tal sommarjobbande skolungdomar har cyklat runt i staden, fotograferat byggnader och byggt 3D-modeller som laddats upp till Google Earth på internet.

3D i samhällsplanering

De inblandade är överens om att resultatet blivit över all förväntan och ungdomarnas arbeten kompletterar Umeå kommuns 3D-modell som används i samhällsplaneringen. Den befintliga 3D-modellen täcker idag stora delar av tätorten (läs mer om kommunens 3D-modeller)men är inte publicerad på Google Earth.

– Vi har tagit emot det som ungdomarna byggt upp och meningen är att vi nu ska kunna använda 3D-modellerna i bland annat skuggstudier och olika samhällsprojekt, säger Marie Häggström, lantmäterichef på Umeå kommun.

Stora delar av världen finns på Google Earth och sedan en tid tillbaka erbjuder Google den som vill att komplettera satellitbilderna med 3D-modeller av befintliga byggnader. För att göra detta krävs ett Google-konto samt att man följer vissa instruktioner från Google och arbetar med exempelvis gratisprogrammet SketchUp som Google tillhandahåller.

Tidskrävande arbete

Att skapa realistiska 3D-modeller är ett tidskrävande arbete. Sommarjobbarnas uppgift har bestått i att ta sig runt i Umeå, främst stadsdelen Ålidhem, för att fotografera husen och sedan bearbeta bilderna i ett bildredigeringsprogram. Träd, bilar och människor ska till exempel redigeras bort. Ungdomarna har byggt upp modeller av byggnaderna i SketchUp och klätt fasaderna med de bearbetade bilderna. Därefter har de passat in modellerna i Google Earths markmodell och laddat upp dem för godkännande av Google.

– Det här arbetet tar väldigt mycket tid men mycket har gjorts eftersom de var så många, säger Marie Häggström.

– Att kommunen varit med i projektet har varit en fördel då vi redan från början kunde sätta upp önskemål om viss struktur och kvalitet, säger Veronica Grahn, GIS-ingenjör på Umeå kommun.

Hög kvalitet

Den höga kvaliteten på 3D-modellerna säkerställer att de går att använda när man exempelvis vill göra skuggstudier. Då tittar man på hur skuggorna faller vid olika klockslag och under olika månader på året för att se hur byggnader påverkar ljusinsläppet i omgivningen, förklarar Veronica Grahn.

Niklas Rönnlund

Niklas Rönnlund menar att det varit mycket roligt att arbeta med 3D-modellerna.

Olika byggnader har också tagit olika lång tid att färdigställa. Umeå stadskyrka med alla sina vinklar, vrår och torn blev den största utmaningen, menar Niklas Rönnlund, student vid Umeå universitet som varit handledare för ungdomarna.

– Ja, kyrkan tog lång tid. Två personer höll på med den i en och en halv vecka och själv satt jag säkert 10 timmar utöver det, säger Niklas Rönnlund, som känner sig mycket nöjd med resultatet när han nu kan se hur kyrkan och de övriga byggnaderna finns på Google Earth.

Umeå stads kyrka i 3D 

Byggnader med många vinklar och utskjutande partier kräver extra arbete när 3D-modeller ska skapas. På bilden Umeå stads kyrka i Google Earth 3D-vy. 
 

Text och foto: Mikael Hansson