Seminarium i Sliperiet om 3D-skrivare
Under seminariet 3D-skrivare och additiv tillverkning deltog Mi Åberg, Tetra Pak, Anton Bahrd, Torbjörn Ludvigsen, båda Teknisk fysik, Linnéa Dimitriou, Sliperiet, Krister Wiklund, Teknisk fysik, samt Mats Falck, koordinator Umeå universitet.

3D-skrivare en viktig del av svensk industris framtid

Hajpen kring 3D-skrivare är enorm och det är lätt att ta till överord. Vad som verkligen döljer sig i det nya teknikområdet och hur det kan förändra Sveriges industri ska en nationell agenda reda ut.

Under hela 2014 har ett intensivt arbete pågått för att skriva färdigt en
nationell agenda om så kallad additiv tillverkning
och 3D-skrivare. Ett femtiotal företag, universitet och organisationer är delaktiga i arbetet som leds av Umeå universitet. Snart är agendan färdig och den är tänkt att publiceras i november 2014, läs mer om
nationella agendan.

Detta kunde Mats Falck, koordinator för projektet, berätta vid ett seminarium i samband med invigningsveckan av Sliperiet i Umeå under måndagen. Nyöppnade Sliperiet är en särskilt väl utvald plats att hålla seminarium om 3D-teknik eftersom här finns något av det vassaste som kan erbjudas inom området för närvarande. Bottenvåningen i Sliperiet inrymmer ett Fab Lab och andra verkstäder. Bland utrustningen kan nämnas sju 3D-skrivare, en 5-axlig portalfräs och en vatten-laserskärare.

Ledande nation i världen

Målet med den nationella agendan är att få så många som möjligt att aktivt samarbete inom teknikområdet för att Sverige ska bli den ledande nationen i världen inom additiv tillverkning och 3D-printing.

– Vi vill expandera och utveckla den svenska industrin, inte minst de traditionella flaggskeppsindustrierna, förklarar Mats Falck.

I agendaarbetet har en mängd företag funnits med för att dra upp riktlinjerna. Till de mindre nischade företagen som finns med i arbetet finns Algoryx från Umeå som bidrar med teknik kring simuleringar och 3D-modeller. Bland de större bolagen finns Tetra Pak med sina 23 000 anställda över hela världen. Under seminariet berättade Mi Åberg från Tetra Pak att företaget har lång erfarenhet av att pröva 3D-printing, även om det fortfarande rör sig om tillverkning av prototyper.

– Vi tillverkar närmare 180 miljarder förpackningar per år, berättar Mi Åberg. Med en sådan stor mängd är det av stor betydelse om det går att tillverka exempelvis korkar till förpackningar genom att skriva ut dem. 

Bland deltagarna i agendaarbetet finns ett flertal universitet som Mittuniversitetet, Linköpings universitet och Lunds tekniska högskola. Höganäs, Swerea, SP och Vinnova är andra inblandade aktörer.

Samarbete mellan företag och forskning nämndes under seminariet som en viktig del. Från Teknisk fysik vid Umeå universitet deltog forskaren Krister Wiklund tillsammans med studenterna Anton Bahrd och Torbjörn Ludvigsen. De kunde berätta om hur 3D-skrivare idag används direkt i undervisningen och hur studenterna får lära sig bygga 3D-skrivare och använda dem i direkt tillämpning.

Bland annat har studenterna skrivit ut delar till en flygande farkost, en hexakopter, som ska kunna hjälpa arkeologer kartlägga stora fält inför utgrävningar.

Framtagandet av agendan sker inom ramen för statliga myndigheten Vinnovas arbete med att utmejsla framtidens starka strategiska industriområden i Sverige.

Sliperiets invigning

Invigningen av Sliperiet fortsätter fram till den 18 september med ett välfyllt invigningsprogram, som är öppet för alla. Under sex dagar går det bland annat att diskutera och lära sig mer om alltifrån 3D-teknik, smarta material, drönare, robotar och hjärnforskning, till framtidens bränsle, Arktis, Umeå år 2064 och storytelling i film, tv och spel.

Program för invigningsveckan 12-18 september finns på
http://www.sliperiet.umu.se