Mats Falck, Martin Berggren, Martin Servin
Mats Falck, projektledare för Umeå universitets satsning på 3D-skrivare och digital direkttillverkning, i samtal med professor Martin Berggren och universitetslektor Martin Servin vid UMIT Research Lab, en av de organisationer i Umeå som utforskar teknikområdet kring 3D-skrivare.

3D-skrivare kan bli svensk framtidsindustri

Sverige ska bli världsledande inom 3D-skrivare och så kallad digital direkttillverkning. Det är förhoppningen hos Umeå universitet som fått i uppdrag att samla nyckelaktörer i Sverige kring det nya heta teknikområdet.

3D-skrivare är det mest kända exemplet inom digital direkttillverkning. Gemensamt för området, som idag är en av de hetaste globala trenderna, är att produkterna utvecklas digitalt och sedan tillverkas i en maskin, utan krav på storskalig fabrik eller stora serier.

– Det här är ett framtidsområde, inte bara för vår region och Umeå universitet, utan för hela Sverige, säger projektledare Mats Falck vid Umeå universitet.

Nationell agenda

Umeå universitet har fått 400 000 kronor av innovationsmyndigheten Vinnova för att ta fram en nationell agenda för 3D-teknik och digital direkttillverkning. Det innebär att universitetet som koordinator ska samla alla nyckelaktörer och viktiga resurser i Sverige som arbetar inom området.

Tapio Alakörkkö och Agneta Marell
Tapio Alakörkkö, verksamhetschef för Sliperiet, och Agneta Marell, vicerektor Umeå universitet, ser fram mot att en nationell agenda formuleras kring digital direkttillverkning och 3D-skrivare.

Bland nyckelaktörerna finns Sliperiet vid Konstnärligt campus i Umeå som har en mycket stor satsning på gång kring 3D-skrivare, och UMIT Research Lab vid Umeå universitet med specialisering inom modellering, simulering, programvaror och molnteknik. Med i arbetet finns också Linköpings universitet. Från näringslivet deltar Umeåföretaget Algoryx Simulation men också stora internationella bolag som Tetra Pak, LKAB, Volvo Lastvagnar och skogsindustrin via Processum.

Ledande i världen

Visionen är att Sverige ska bli ledande i världen inom digital direkttillverkning, att industrier kan göra en effektiv anpassning till det nya, och att en ny stark exportindustri växer fram utifrån de unika förutsättningar som finns i Sverige för att sammanlänka nya tillverkningsmetoder med kreativa och kulturella näringar, it-branschen och råvaruindustrin.

I arbetet ingår att göra tydligt vilka teknikfrågor som ryms inom området, men även hur affärsmodeller kring produkter och tjänster skulle kunna se ut.

Design och kultur

Stort fokus kommer också att ligga på industridesign, arkitektur, konst och de kulturella och kreativa näringarna. Detta ligger i linje med den ”maker movement” och do-it-yourself-kultur som förknippas med områdets snabba utveckling.

Agendan innefattar dessutom dimensioner som maskin- och materialteknik, ICT-verktyg, modellering och simulering, råvaror och naturresurser, transporter, miljö och hållbarhet, form,
varumärken, samt inte minst innovation och entreprenörskap.

Råvaror i nya användningsområden

Särskild uppmärksamhet ges till hur svenska råvaror som trä, cellulosa, metaller och mineraler ska kunna användas i exempelvis 3D-skrivare.

– Vi ser många möjligheter med att använda nya material som både metall och cellulosa, säger Mats Falck, som ser fram mot att den nationella agendan ska stödja en omställning av dagens tillverkande industri och bana väg för en ny framväxande industri.

Den nationella agendan kommer att ligga som grund för en ansökan hösten 2014 om att digital direkttillverkning ska bli ett av de strategiska innovationsområden som regeringen ger ekonomiskt bidrag till genom bland annat innovationsmyndigheten Vinnova.

Text och foto: Mikael Hansson