Vinnova infomöte

400 miljarder till forskning

Genom EU:s sjunde ramprogram stöttas forskning och utveckling. Den 5 maj besöker VINNOVA Umeå för att informera om hur man går tillväga för att ta del av EU:s forskingsfinansiering.

Under sommaren öppnar utlysningar inom alla tematiska områden inom sjunde ramprogrammet, FP7. Ramprogrammet är nu inne på sitt fjärde år men största delen av den totala  budgeten, omkring 400 miljarder kronor finns kvar att fördela fram till 2013.

Ett av de områden som EU finansierar är IT-forskning och under informationsdagen är detta ett område som man kommer att berätta mer om. Informations- och kommunikationsteknik, spelar en avgörande roll när det gäller att föra fram innovation, kreativitet och konkurrenskraft för hela industri- och servicesektorn.

Detta område inom FP7 har inriktning på:
* Stabilitet och säkerhet inom infrastrukturen för nätverk och service
* Prestationsdugliga och pålitliga elektroniska system och komponenter
* Personliga system för informations- och kommunikationsteknik
* Hantering av digitalt innehåll

VINNOVA och Umeå universitet inbjuder nu till en informationsdag den 5 maj om de möjligheter till forskningsfinansiering som finns inom de europeiska FoU-programmen. På informationsdagen berättar man mer om FP7 och People, Europeiska Forskningsrådet, ERC, Joint Research Center, JRC, Eureka och Eurostars samt tips och råd av lokala forskare som medverkat i EU-projekt.

Särskilt välkomnas forskare på företag, myndighet, universitet eller institut till informationsdagen i Umeå.

Se program

Se anmälan


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 15 april, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

15 april, 2010