Om Biotech Umeå

7,3 miljoner satsas på datacenter i norra Sverige

Länsstyrelsen i Norrbotten satsar 7,3 miljoner kronor på att utveckla datacentermiljön i norra Sverige.

När Länsstyrelsen i Norrbotten i april avsatte 47 miljoner kronor till strategiska satsningar för en hållbar tillväxt gick sammanlagt 7,3 miljoner till två projekt som syftar till att utveckla förutsättningarna för en kraftfull tillväxt av datacenterbranschen, inklusive små- och medelstora företag, i Norrbotten och Västerbotten.

– Vi vill stärka hela den miljö som ligger till grund för att nya branschen skall växa i regionen, förklarar projektledare Mikael Börjesson i telefon från en konferens i Österrike där han befinner sig för att träffa EU-kommissionen och viktiga aktörer inom IT- och energisektorn som är viktiga för datacenterbranschen.

Satsning för att möta internationella investerare

– De två projekten ingår i en stor satsning med flera olika projekt. Just dessa två som länsstyrelsen beviljat medel till handlar om att skapa tillväxt genom forskning, utveckling och innovation och genom att lyfta affärsförmågan hos små- och medelstora företag så att de bättre kan möta internationella investerare som vill bygga datacenter i regionen, fortsätter Mikael Börjesson.

Företag och myndigheter behöver lära sig mer om datacenter och hur internationella datacenteraktörer fungerar och vad de behöver, förklarar Mikael Börjesson. Det handlar bland annat om att kunna visa att Sverige och regionen i norr är bättre än andra länder och regioner.

Utveckla platser

– Att vi är kunniga om datacenter, är väl förberedda och skapar förtroende, att våra företag har attraktiva erbjudanden och att vi i vår region i förväg har utvecklat platser i absolut toppklass för datacenteretableringar, fortsätter Mikael Börjesson.

De två projekt som nu fått stöd av länsstyrelsen i Norrbotten kommer att koordineras av Luleå tekniska universitet. Övriga planerade projektfinansiärer behöver också ge sitt stöd för att projekten skall kunna starta enligt plan, säger Mikael Börjesson som tillsammans med Annika Svensson kommer att leda de två projekten.