David Svanholm och Martin Båtsman
David Svanholm och Martin Båtsman är de två utvecklarna på Accoll som ligger bakom den prisade simuleringen.

Accoll prisas för simulering

På nyligen genomförda Swedish e-learning awards prisades årets bästa e-learningproduktioner. Sony Ericsson och Umeåföretaget Accoll mottog ett silver i kategorin Simulering och virtuella världar.

Sony Ericsson har reparationscenter över hela världen. Stora krav ställs på kompetent personal och att instruktioner följs för god kvalitet på utförda reparationer. Virtual Trouble Shooter utbildar med hjälp av simuleringar personal vid reparationscenter world-wide. Juryns motivering – ”Ett väl utvecklat, globalt simuleringsverktyg som låter deltagaren träna felsökning i en säker miljö.”