Acino öppnar i Luleå och Stockholm

Förra årets resultat blev det bästa i Acinos historia. Med tio procent vinstmarginal och ökad omsättning i ryggen så laddar Umeåföretaget nu för nya kontor i både Luleå och Stockholm.

– Vi är idag 30 anställda men har som målsättning att bli 50 inom två år, säger Johan Tjäder, vd för it-konsultbolaget
Acino
som funnits i Umeå sedan 2006.

– Trots att investeringsviljan generellt sett var låg under början av 2013 så blev helårets resultat väldigt bra. Nu tar vi nästa steg och etablerar oss också i Luleå och Stockholm, fortsätter Johan Tjäder.

I Stockholm har redan ett kontor öppnats medan Luleåkontoret kommer att slås upp under hösten.

– Före årsskiftet siktar vi på att växa med upp till fem anställda på orter utanför Umeå och till slutet av nästa år ytterligare tio, berättar Johan Tjäder, som ser fram mot att ta ytterligare ett steg med företaget.

40-tal sökande

Men att växa organiskt från 30 till 50 är en utmaning som kräver att organisationen i företaget ses över. Ett exempel är att en ny säljansvarig kommer att anställas under september. Annonsen som legat ute under sommaren gav ett 40-tal sökande från olika delar av landet men även internationellt håll, vilket Johan Tjäder tycker är glädjande.

– Vi har fått ett mycket intressant underlag att gå vidare med. Att utfallet blivit så pass bra ser jag som en bekräftelse på att Acinos men också Umeås varumärke stärkts mycket de senaste åren, säger Johan Tjäder.

Johan Tjäder menar att Acinos breda inriktning på utveckling kommer att passa bra för många kunder i Luleå och att staden på många sätt är lik Umeå. Att Facebook etablerat datacenter i staden är dessutom en magnet som är lockande att finnas med kring.

Text och foto: Mikael Hansson