Per Fransson
Per Fransson har grundat Musikmedel.se som gått till regionfinal i Venture Cup Nord.

Affärsidé hjälper stressade lärare

Musikmedel.se är en av affärsidéerna som gått vidare till regionfinal i Venture Cup. Idén ska hjälpa musiklärare att planera sina lektioner och på så sätt spara tid och minska stress.

Per Fransson från Umeå är grundare av Musikmedel.se som är ett av tolv startups som slåss om pris på Venture Cups regionfinal den 18 maj i Skellefteå.

– Mitt första jobb som musiklärare var i Gnarp. Jag blev frustrerad över att alla musiklärare behövde uppfinna hjulet på nytt. Det fanns inget att luta sig mot, vilket det fanns i andra ämnen. Detta tände entreprenörselden i mig, säger Per Fransson.

En långsiktig milstolpe är att Musikmedel.se ska vara den självklara lösningen för alla musiklärare. Den centrala idén är att minska stress genom att läraren får vägledning i det komplexa läraryrket.

– Min plattform skulle i förlängningen kunna fungera för fler ämnen och även utanför Sverige, säger Per Fransson.