På bilden syns arrangörsgruppen för Innovations Boot Camp. Studenter från sex städer är med i teamet. Fr v: Nina Magnusson, Göteborg, Erik Månsson, Lund, Christopher Frisk, Umeå, Viktor Holm, Hyper Island, Helena Kristersson, Tillväxtverket, Sebastian Bouvier Lundqvist, Linköping, Julia Musil, Karlstad
På bilden syns arrangörsgruppen för Innovations Boot Camp. Studenter från sex städer är med i teamet. Fr v: Nina Magnusson, Göteborg, Erik Månsson, Lund, Christopher Frisk, Umeå, Viktor Holm, Hyper Island, Helena Kristersson, Tillväxtverket, Sebastian Bouvier Lundqvist, Linköping, Julia Musil, Karlstad

Affärsidéer från Umeåstudenter kan ge bättre klimat

Studenter i Umeå ska bidra till FN:s globala mål med innovativa affärsidéer. Innovation Boot Camp arrangeras 9-11 november.

I höst drar Tillväxtverkets satsning Startup-Sweden igång initiativet Innovation Boot Camp. Det arrangeras i sex svenska universitetsstäder med start i Linköping. Till Umeå kommer satsningen 9-11 november.

Genom satsningen bjuds studenter inom olika ämnesområden in att delta i en tre dagar lång workshop där de tillsammans utvecklar nya affärslösningar utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Arbetet sker i samarbete med det lokala näringslivet.

Totalt beräknas över 600 studenter fördelade på 180 team delta i Innovation Boot Camp.

Anmäl dig till Innovation Boot Camp i Umeå.

Syftet med initiativet är att få fler unga att våga satsa på entreprenörskap. Under de senaste åren har andelen unga mellan 18 – 30 år som kan tänka sig att bli företagare minskat från 75 procent 2004 till 66 procent 2016 enligt Tillväxtverkets undersökning Entreprenörskapsbarometern.

– Sverige har redan ett starkt innovationsklimat. Med det här projektet vill vi föra in innovationstänkande redan under studietiden och ge ännu fler chansen att tidigt komma igång med att skapa nya lösningar och arbetssätt som kan leda till nya företag, säger Helena Kristersson, projektledare för Innovation Boot Camp.

Förutom Umeå 9 – 11 november arrangeras Innovation Boot Camp under hösten även i Linköping, Göteborg, Lund, Karlstad och Östersund.

Anmäl dig till Innovation Boot Camp i Umeå.