Morningdew Media AB

Agil konferens lyfter fram lokala förmågor

Förra årets konferens Agile Exchange i Umeå blev en succé med 80 deltagare. Nu kommer fortsättningen, Västerbotten Agile Exchange 2015. Lokala föreläsare är återigen det vinnande konceptet.

Västerbotten
Agile Exchange 2015
vill vara Umeås stora konferens om agil systemutveckling. Agil utveckling bygger på lättrörliga och flexibla metoder och det är företaget Acino och nätverket AgilaUme som står bakom konferensen den 15 april. Målet med dagen är att lyfta fram lokala förmågor och främja agil utvecklingsmetodik i regionen.

– Förhoppningsvis ska alla som jobbar med it i Västerbotten vilja komma, gärna fler från Skellefteå, Övik och Lycksele, säger Jenny Österlund, arrangör från Acino.

Förra årets konferens lockade 80 deltagare och i år hoppas arrangörerna på över 100 anmälda. Deltagarna kan välja mellan tre spår, Krav & Test, Utveckling & Teknik, samt Team & Ledarskap. 

Lokala förmågor

Just det lokala anslaget är viktigt, menar arrangörerna, och vill därför att konferensen ska präglas av erfarenhetsutbyte och diskussion. Konferensen bygger också på att vem som helst kan anmäla sig som föreläsare och föreslå sitt eget ämne inom de tre spåren.

– Vi vill lyfta fram alla som har stor erfarenhet av agil utveckling, säger Christina Skaskiw, även hon arrangör från Acino och drivkraft bakom nätverket AgilaUme. Hon betonar att det i Västerbotten finns många som är insatta och har stor erfarenhet att dela med sig av.

– Var man än jobbar så kan man dra sitt strå till stacken med hur man gör ett projekt agilt. Kravsamling, testaspekter, TDD (testdriven utveckling), hur man jobbar inom teamet, hur projekt leds – det finns agila tankar i alla dessa områden.

Anmälan har nu öppnat för de som vill vara med som föreläsare. Förra året var det tolv föreläsare som bidrog med sina erfarenheter. Anmälan för övriga konferensdeltagare öppnar en månad innan konferensen.

Se mer information på konferenswebben
Agile Exchange 2015.

Text och foto: Mikael Hansson