Check Point, UDK och Cygate
Fredrik Johansson och Fredrika Kjellgren från Check Point träffade Richard Fredriksson, Cygate, och Mikael Larsson, UDK, under seminariedag om cyberbrott och nätattacker.

Agil utveckling i fokus på ny konferens

Acino och nätverket Agila Ume genomför en dag om agila utvecklingsmetoder i Umeå, den 1 april 2014. Nu efterlyser man lokala förmågor som gärna vill dela med sig av sina egna erfarenheter.

Agil systemutveckling har blivit en grundstomme i nutida programvaruutveckling och de flesta it-konsultbolag har någon form av agila metoder i sina projekt. Men även om många har erfarenhet av metoderna finns det ett stort behov av att diskutera och samtala med andra om hur man arbetar.

För att fånga upp alla dessa erfarenheter arrangerar it-företaget Acino och nätverket Agila Ume
en dag för erfarenhetsutbyte den 1 april 2014.

Agilt bra för branschen

– Vi tror på att agil utveckling är bra för branschen. Och eftersom Umeå vill ligga i framkanten av it så behöver vi ett sådant här arrangemang, säger Christina Skaskiw, grundare av Agila Ume och konsult på Acino.

I Umeå har sedan två år tillbaka en grupp utvecklare samlats sista tisdagen varje månad inom nätverket Agila Ume. För de som är med har det blivit en uppskattad mötesplats dit de kunnat ta med sig utmaningar och frågor som de ställts inför som utvecklare.

Fler kan bidra

Jenny Österlund Christina Skaskiw vill nu att fler ska kunna mötas och bidra med sina erfarenheter av agil utveckling. Under konferensen som anordnas 1 april 2014 vill de att många ska kunna dela med sig av sina erfarenheter och ställa upp som föreläsare eller workshopledare.

Därför efterlyser de nu alla som är intresserad av att hålla en presentation eller workshop och uppmanar dem att skicka in sin idé till Acino Academy senast den 19 januari 2014. Den som ställer upp som presentatörer eller workshopledare deltar gratis under konferensen.

Listan på ämnen som kan vara intressanta att ta upp är lång. Här är Jennys och Christinas förslag:
•     erfarenheter som produktägare,
•     hur man engagerar verksamheten/användarna,
•     agila projekt,
•     user stories,
•     estimering och rangordning,
•     erfarenheter från testdriven utveckling,
•     andra "extreme programming"-tekniker,
•     scrum och andra iterativa metoder,
•     "software-lean" och kanban,
•     "software craftmanship",
•     skillnaden mellan att vara projektledare och scrummaster,
•     coacha en grupp,
•     hur redovisa ett agilt projekt för stygrupp,
•     hur motivera starta upp ett agilt projekt,
•     hur styra agilt team,
•     naturliga milstolpar i agila projekt,
•     när är ett agilt projekt klart,
•     hur mottager man ett agilt projekt i förvaltning,

Presentationerna kan vara 20 eller 45 minuter långa. En workshop får 90 minuter.

Man måste inte ha "svart bälte" i agil utveckling för att komma och prata, att höra om andras erfarenheter är alltid uppskattat.

Två eller tre spår kommer att finnas under konferensen: ett för beställare/produktägare, ett för utvecklare/testare och ett för scrummasters/agila coacher. Vilka det blir beror på vilka bidrag som kommer in.

Förslag på presentationer och workshops ska skickas in senast 19 januari och de presentationer/workshops som blir antagna tillkännages den 24 januari. Förslaget ska kort beskriva presentationen resp. workshoppen, samt hur lång tid den tar. Förslagen skickas till
academy@acino.se.

Läs mer om konferensen hos Agila Ume.