Agilt och lean på schemat

Återkoppling är en av de viktiga delarna i agila metoder och lean. Det konstaterades när Sogeti nyligen bjöd in till seminarium om hur kvaliteten på projekt kan höjas med stöd av metoderna.

Agila metoder och lean är kraftfulla sätt att med fokus på affärsnytta höja kvaliteten i projekt och snabbare svara på marknadens krav och verksamhetens behov. Sogeti i Umeå bjöd nyligen in till ett seminarium där metoderna presenterades. Ett flertal projekt som Sogeti driver presenterades också utifrån perspektiv på agilt och lean.

Sogetis expert inom agila metoder och lean, Christophe Achouiantz, gav en introduktion till metoderna. Han hade mycket fokus på att både lean och agila metoder i grunden handlar om feedback. Hur snabbt och hur ofta man kan få feedback på sitt arbete är avgörande för ett lyckat resultat.

Anders Wink presenterade hur det är att jobba agilt på Försäkringskassan med projektdeltagare på flera olika orter. Försäkringskassan generaldirektör står bakom lean och har bland annat uttryckt ”Vi har inte råd att inte ägna tid åt lean”.

Mattias Abrahamsson berättade om ett agilt arbetssätt inom ett bolag i spelbranschen. 

Fredrik Klintebäck pratade om agil utveckling i ett projekt hos Norra Skogsägarna och jämförde ett traditionellt vattenfallsprojekt med att köpa skog på rot – stor risk och liten flexibilitet.

Efter seminariet bjöds på IT-pub med plockmat, dryck och musik.

Sogeti om agila metoder

Dagens föreläsare var Mattias Abrahamsson, Anders Wink, Fredrik Klintebäck och Christophe Achouiantz, alla fyra från Sogeti.

 

Sogeti om agila metoder
Staffan Ekstedt, ITS, och Jörgen Bohlin, Sogeti.

Sogeti om agila metoder
Roger Nilsson, Jonas Söderström, Mattias Wiking och Mikael Lundquist, alla från ITS.

Sogeti om agila metoder
Anna-Karin Hammar, IKSU, tillsammans med Linda Ångman och Jonas Westling från Vitec.

Sogeti om agila metoder
Anders Widding och Stefan Thorin från Swedbank tillsammans med Jonas Lilja, Sogeti.

Sogeti om agila metoder
Anna Westerberg, Revenues AB, och Emanuel Eriksson, Komatsu Forest.

 

Text: Lars Hellström, Foto: David Haglund